3,9 mio. til at styrke konstruktiv debat

13. juni 2016

Friskolerne, efterskolerne og højskolerne er gået sammen om initiativet Frirummet, der skal styrke den demokratiske debat. Initiativet har fået 3,9 millioner kr. i støtte af TrygFonden.

Frirummet 440
På Folkehøjskolernes årsmøde fortalt formand for Dansk Friskoleforening Peter Bendix Pedersen, formand for Efterskoleforeningen Troels Borring og formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark Lisbeth Trinskjær sammen, at Frirummet bliver en realitet.

Efterskoleforeningens seneste nyhedsbrev skriver:
Vi lever i et samfund, som i stigende grad dyrker konflikter. Både i traditionelle medier og ikke mindst på de sociale medier. Som borger kan det være svært at finde synspunkter, som ikke bare er for eller imod, men som nuancerer debatten og anviser mulige handlingsrum.
Derfor har de tre skoleformer i fællesskab skabt initiativet Frirummet, og TrygFonden har doneret 3,9 mio. kr. til projektet som et led i deres mål om, at flere kan indgå i positive sociale fællesskaber.

Hvad er Frirummet?
De frie skoler vil fremme en debatkultur i Danmark, hvor der er tid, rum og værktøjer til at drøfte nuancerne i en konflikt. Initiativet vil bringe mennesker sammen og give mulighed for at anvise nye handlingsveje for det fælles bedste.
Frirummet er et sted, hvor man kan møde en ny konstruktiv debatform. Her kan modsætninger mødes i en fri debat, hvor det er trygt at ytre sig, og hvor tvivl ikke opfattes som en svaghed, men som en styrke. I Frirummet behøver vi ikke blive enige om alt, men vi vil finde de broer, som vi kan gå over, når vi skal kunne møde hinanden.
Frirumsdebatterne tager sit udgangspunkt lokalt, og ud over at ruste børn og unge til at kunne navigere og deltage aktivt i fremtidens debatkultur, vil vi bruge de enkelte skoler til at samle mennesker i lokalområdet i nye fællesskaber.
Desuden er det ambitionen at frirumsdebatter medvirker til, at mennesker – også i det landsdækkende mediebillede - kan komme til orde i medierne med ukontroversielle synspunkter og nuancerede budskaber.