Aftenskoler skaber livskvalitet

Aftenskoler skaber livskvalitet

24. august 2016

Deltagerne går hjem fra aftenskole med succesoplevelser, ny inspiration og glæden ved at arbejdet med noget, de har lyst til. Dermed bidrager aftenskolerne til mental sundhed og trivsel.

Henriette Bjerrum 440
Det faglige er i kursisternes top tre, både når de skal prioritere, hvad det er vigtigt for en aftenskolelærer at kunne, og når de skal sige, hvad der passer på deres aktuelle lærer,” skriver Henriette Bjerrum fra Vifo i artiklen.

Det er et af hovedresultaterne af en større undersøgelse, som Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) har gennemført i Aalborg. I undersøgelsen indgår både spørgeskema-besvarelser fra 1088 kursister og grundige interviews med 38 kursister. Undersøgelsen refereres grundigt i det seneste nummer af Vifo’s nyhedsbrev. Artiklen kan også finde på Vifo’s hjemmeside.

Blomstre og udfolde sig
”81 pct. af kursisterne vurderer, at aftenskolerne er med til at fremme deltagernes livskvalitet, når de bliver spurgt om deres generelle holdning til aftenskolernes betydning. Desuden mener 66 pct., at aftenskolerne generelt bidrager til deltagernes positive mentale sundhed. Kursisterne giver således på mange måder udtryk for, at aftenskolerne kan være med til at øge borgernes generelle trivsel,” skriver forskeren bag undersøgelsen, Henriette Bjerrum i artiklen.
I interviewene går ord som glæde, læring og godt socialt miljø igen. Kursisterne beskriver positive følelser, optimisme og engagement. Henriette Bjerrum referer fra interviewene: ”At man kan blomstre og udfolde sine evner, samtidig med at der er plads til nysgerrighed i forhold til nye ting.”

Godt fælleskab
Samlet set fylder det sociale fællesskab også meget for kursisterne, men mere som en sidegevinst. På den ene side siger 87 procent, at de er tilfredse med det sociale fællesskab i aftenskolen. På den anden side er der hverken det vigtigste motiv for at deltage eller det vigtigste udbytte.

Vifo-undersøgelsen viser, at deltagerne vægter udbyttet forskelligt alt efter, hvilke typer kurser de deltager i.

  • Deltagerne i manuelle fag lægger stor vægt på, at de er del af et fællesskab.
  • Deltagerne i bevægelsesfag bliver i særlig grad glade af at være med.
  • Både deltagere i grundlæggende fag og i manuelle fag peger på det faglige udbytte.

Faglighed
Hvert år omkring august sender aftenskolerne deres katalog ud. Med næsten militær præcision er der hvert en af aviserne eller tv-kanalerne, der vælger at bringe en historie om, at aftenskolerne ikke er kvalificeret læring, men primært handler om fritidshygge.
I det lys er det interessant at tre ud af fire deltagere i Vifo-undersøgelsen mener, at skolerne underviser på et højt fagligt niveau:
”Den væsentligste grund til at gå i aftenskole er at lære nyt. Det faglige er i kursisternes top tre, både når de skal prioritere, hvad det er vigtigt for en aftenskolelærer at kunne, og når de skal sige, hvad der passer på deres aktuelle lærer,” skriver Henriette Bjerrum i artiklen.