Bog om samtalesaloner til fri download

Bog om samtalesaloner til fri download

2. marts 2016

Borgerlyst-gruppen introducerede begrebet samtalesalon i Danmark. Mange folkeoplysende foreninger og skoler har taget konceptet til sig. Nu kan Borgerlysts bog frit downloades til inspiration og efterfølgelse.

Nadja Pass 440
Nadja Pass har skrevet bogen om samtalesaloner sammen med Andreas LLoyd.

I forordet beskriver forfatterne, Andreas Lloyd og Nadja Pass, hvordan de fleste af os lever i ”bobler”, hvor vi mest omgås folk, der ligner os selv. ”De bobler risikerer nemt at udvikle sig til ekkokamre, hvor vi bekræfter hinanden i, at netop vi og dem, der ligner os selv, har ret.”
De ønsker, at samtalesaloner skal nedbryde disse bobler.

Teknikker
”De forskellige salonteknikker gør det nemt for gæsterne at springe over alle de vante spørgsmål og direkte til samtalerne om alt det spændende, overraskende, sjove og svære, der kan dukke op, når man falder i snak – uden først at skulle putte hinanden i kasser,” skriver de.
Teknikkerne kan bruges på forskellige vis: ”Det kan enten være som vært for en hel samtalesalon eller ved at bruge et par af vores salonteknikker til at sætte gang i samtalerne til fester, konferencer og møder.”