Efterskoler motiverer til uddannelse

Efterskoler motiverer til uddannelse

7. april 2016

70 procent af de elever, der har gået i 10. klasse på en efterskole, har fået mere lyst til at lære nye ting. Samtidig er 60 procent blevet mere sikre i deres valg af uddannelse, mens de gik på efterskole.

Troels Borring 160
"Hvis vi giver de unge en oplevelse af, at de er noget og kan noget, så får de også en større personlig ro til at tænke på uddannelse,” siger Efterskoleforeningens formand, Troels Borring.

Det viser en ny undersøgelse af overgange fra efterskole til ungdomsuddannelse, som DAMVAD Analytics har lavet for Efterskoleforeningen.
”Undersøgelsen bekræfter os i, at de klassiske efterskoledyder ikke er gået af mode, siger Troels Borring, der er formand for Efterskoleforeningen, til foreningens hjemmeside.
”Vi tror på, at de unge bliver mere uddannelsesparate, hvis de bliver vejledt som hele mennesker. Vi skal styrke fagligheden, ja! Men vi skal også styrke og vejlede de unge i sociale og personlige kompetencer. Hvis vi giver de unge en oplevelse af, at de er noget og kan noget, så får de også en større personlig ro til at tænke på uddannelse.”

Det siger de selv
I undersøgelsen har DAMVAD spurgt tidligere elever fra efterskolens 9. eller 10. klasse om deres personlige, sociale og faglige kompetencer. Af svarene fra de tidligere 10. klasses elever fremgår det.

  • 77 % vurderer, at efterskolen har bidraget til, at de tør sige deres mening i klassen.
  • 87 % vurderer, at efterskolen har bidraget til, at de kan indgå venskaber med nogen, som er forskellig fra dem selv.
  • 56 % vurderer, at efterskolen har bidraget til, at de kan håndtere de faglige krav på ungdomsuddannelsen uden at blive presset.
  • 87 % fremhæver boformen på efterskolen som noget af det, der har udviklet dem mest som person.
  • 71 % fremhæver skolens kultur med stærkt fokus på fællesskab.
  • 66 % mener, at det er mødet med en anden type lærer, der har udviklet dem mest fagligt på efterskolen.