Efterskolerne fik reduceret besparelse

Efterskolerne fik reduceret besparelse

24. november 2016

I den nye finanslovsaftale for 2017 er besparelsen på efterskoleområdet blevet kraftigt reduceret, så skolerne nu vil kunne få støtte til fulde 42 skoleuger. ”Det er vi meget tilfredse med,” siger Troels Borring.

Troels Borring 2016 440
" 42 uger bidrager til en ramme, der giver gode efterskoler,” siger Efterskoleforeningens formand.

Da regeringen i august fremlagde sit forslag til finanslov for 2017, indeholdt det et betydeligt indgreb mod efterskolerne. Forslaget lagde et loft på 41 over, hvor mange ugers årlig undervisning skolerne kan få tilskud til. Hovedparten af efterskolerne underviser mere end 41 uger om året.
”Forslaget har betydning for en stor gruppe elever, der har læringsmæssige udfordringer. Det er vigtigt, at alle får mulighed for at træne deres faglige færdigheder, og forslaget vil i praksis betyde, at eleverne får mindre undervisning og læring,” udtalte Efterskoleforeningens formand, Troels Borring, umiddelbart efter.

En god ramme
I finanslovaftalen er loftet i stedet sat til 42 uger. Troels Borring er glad for, at politikerne valgte at lytte til forslaqget om 42 uger, som blev vedtaget på et stormøde i Efterskoleforeningen i september:
”Vi er enige med regeringen og dens støttepartier i, at et loft på antal skoleuger for den enkelte efterskole er en rigtig vej at gå – såvel i forhold til at styre statens budgetter og for at sikre, at det er økonomisk muligt for forældrene at sende deres børn på efterskole.
41 uger ville være at trække os for langt i retning af grundskolen. 42 uger bidrager til en ramme, der giver gode efterskoler,” siger foreningens formand.