Etisk forsvarlig vejledning

26. februar 2016

Hvor går vejledningen hen? Hvordan overlever den etisk forsvarlige vejledning i en tid med konkurrencestat og moralsk stress? Det er temaet for årets Vejlederkonference.

Vejlederkonference 2016 160

Danmarks Vejlederforening og Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening har sammensat programmet, der henvender sig til alle, der arbejder med uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning i UU-centre, på ungdomsuddannelser, produktionsskoler, videregående uddannelser, efterskoler, jobcentre m.v.

Moralsk stress
Med programmet vil de belyse, hvilken betydning konkurrencestaten og den neoliberale diskurs har for vejledningen og den faglige etik, og skriver:
”Her i ti-året for tilblivelsen af De Etiske Principper for vejledning, oplever mange vejledere, at være udfordret på etikken. Stigende krav til effekt af vejledningen i form af indfrielse af uddannelsespolitiske og beskæftigelsesmæssige mål presser vejlederne på grundlæggende etiske principper som uafhængighed, åbenhed og vejledtes ret til selvbestemmelse. Udviklingen former uvægerligt vejledningen i nye retninger og bidrager til ’moralsk stress’ blandt de professionelle.”

Hovedoplæg
Konferencen består af en blanding af hovedoplæg, debat og workshops. Hovedoplæggene er:

  • Er vejledning for individet eller markedet? Om de modstridende logikker som definerer vejledningen i dag v/Ingela Bergmo Prvulovic, Filosofie Doktor i pedagogikk, Stockholms Universitet
  • Nyt fra Undervisningsministeriet v/Lis Nymann, kontorchef, og Jørgen Brock, Pædagogisk konsulent, Kontor for Opkvalificering og Vejledning, UVM
  • Den etiske udfordring i vejledningen v/Nadja U. Prætorius, mag.art. i psykologi
  • Visioner for vejledningens fremtid – paneldebat med politiske ordførere
  • Fremtidens vejlederprofil og professionelle kompetencer v/Rie Thomsen, lektor og Phd, Syddansk Universitet

 

 

Tid: Torsdag d. 19. maj 2016 kl. 10:00 til fredag d. 20. maj 2016 kl. 13:15

Sted: Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Pris: 3.550 kr. ekskl. moms med overnatning / 2.550 kr. ekskl. moms uden overnatning  

Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 19. april 2016  

Mere om konferencen, herunder detaljeret program og tilmelding

 

Relaterede nyheder