Europabevægelsen blev nummer 35

2. februar 2016

Ved årsskiftet fik DFS en ny medlemsorganisation. Den Danske Europabevægelse arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem de europæiske folk.

Vi vil Europa 440

DFS har nu 35 medlemsorganisationer. Sidst ankommet er Europabevægelsen, som i sin ansøgning blandt andet skrev: ”Vi vil rigtig gerne være en del af det fællesskab, som arbejder med folkeoplysning.”
Anne E. Jensen og Jens Boe Andersen fra formandskabet forklarede, at bevægelsen lever op til DFS’ formål. 

EU i hverdagen
De henviste til deres vedtægter, hvor der blandt andet står:
”Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem de europæiske folk. (…)
Et demokratisk EU forudsætter også, at de europæiske befolkninger er deltagere i det europæiske demokrati; EU og Europarådet. Derfor arbejder Europabevægelsen blandt andet for at højne stemmeprocenten ved Europa-Parlamentsvalg ved at involvere og oplyse grupper, som normalt har en lav stemmedeltagelse.
Samtidig er det vigtigt for demokratiet, at man kan blande sig og debattere. Europabevægelsen ønsker, at EU er på skoleskemaet, i avisspalterne og ved aftenbordet. Da det er en del af vores hverdag, uanset om man ønsker det eller ej, så er det vigtigt at alle kan blande sig i debatten og ved, hvor og hvordan man kan påvirke det europæiske demokrati.
Det samme gælder for deltagelsen i Europarådet, hvorfra vores grundværdier stammer og som vi i dag fungerer som informationskontor for.

Oplysningsarbejdet
Om aktiviteterne skrev de også i ansøgningen:
”Vi har i særdeleshed fokus på undervisning, hvor vi netop har lanceret et nyt undervisningsmateriale euskolen.dk, til grundskolens ældste klasser, da det er den uddannelse vi alle sammen får, og derfor er det for demokratiet vigtigt at der også her er EU at finde.
Derudover laver vi vidensnotater, nyhedsbreve, forskellige arrangementer såsom ambassadebesøg, debatmøder og også europæiske kulturarrangementer såsom forfatteraftener. Ligeledes er koblingen mellem demokrati på dansk og europæisk plan vigtigt for os – det gælder fx oplysningen om arbejdet mellem Europa og Danmark, konventioner, sammenhæng mellem europæiske og danske værdier og rettigheder såsom ligeværd, lige rettigheder og demokratisk deltagelse.”