Fodrejse ind i Fællesskaber

Fodrejse ind i Fællesskaber

14. juni 2016

Fem fodture ind fællesskaber set ud fra temaerne sundhed, integration, psykiatri, måltider, kreativt håndarbejde, sang og sangkor. På Folkemødet i år er fire af DFS’ medlemsorganisationer gået sammen om en tema-eftermiddag.
I alt inviterer DFS' medlemsorganisationer til knap 200 arrangementer i løbet af Folkemødet.

Verdens Stemmer 440
Fællessang med Verdens Stemmer er en del af fællesskabs-temaet lørdag eftermiddag. (Se link til videoen, hvor Verdens Kor inviterer til arrangementet, i højre kolonne)

Lørdag fra 13.40 til 18.40 er Fora, Daghøjskoleforeningen, Grænseforeningen og LOF er gået sammen om en temaeftermiddag. Her sætter de på forskellig vis betydningen af fysiske fællesskaber til debat. Temaet bliver behandlet under disse overskrifter

 • Gi'r fællesskaber mere sundhed?
 • Udefra og ind - møde med det danske fællesskab.
 • Slår folkeoplysningen psykiatrien?
 • Sammen om bedre mad i 150 år.
 • Fællesskab og sang med Verdens Stemmer.

Undervejs kan man være med til debat, debat, samtalesalon, kreative aktiviteter, sang og fællesspisning i Folkeoplysningens telt på Cirkuspladsen.

Oplæggene kommer blandt andet fra:

 • Bente Klarlund
 • Özlem Cekic
 • Grænseforeningens kulturambassadører
 • Sind Daghøjskole
 • Coop
 • Koret Verdens Stemmer

 


Video: Verdens Stemmer inviterer til korsang og fællessang på Folkemødet

 

200 gange folkeoplysning på Folkemødet

Knap 200 gange i løbet af Folkemødets fire dage inviterer DFS’ medlemsorganisationer eller deres skoler og lokalforeninger til et arrangement.

Mere om 22 events, der foregår i Folkeoplysningens Telt.

Mere om de 167 event, som foregår andre steder på Folkemødet
Arrangeret af AOF Danmark, Coop, Mellemfolkeligt Samvirke, Produktionsskoleforeningen, Efterskoleforeningen, Grundtvigsk Forum, Grænseforeningen, Folkehøjskolernes Forening, FN-forbundet, Folkeuniversitetet, AKKS - Amatørernes Kunst & Kultur Samråd, Komiteen for Sundhedsoplysning, LOF, Europabevægelsen, Øko-net, Dansk Kvindesamfund, Levende Hav