Folkeoplysning i Ytringsfrihedskommissionen

6. december 2016

DFS opfordrer justitsminister Søren Pape Poulsen til at invitere personer med indsigt i folkeoplysningsområdet med i Ytringsfrihedskommissionen. Kommissionen er en del af den nye regerings grundlag.

Søren Pape 1 600

I et brev til den nyudnævnte justitsminister skriver sekretariatsleder, Trine Bendix, at DFS har læst regeringens planer om at nedsætte en ytringsfrihedskommission med interesse.

En vigtig del af folkeoplysningen
”Det mener vi er et vigtigt tiltag og er helt enige i, at ytringsfriheden er en grundlæggende forudsætning for et velfungerende demokrati. Vi er også enige, når der et andet sted i regeringsgrundlaget står, at folkeoplysningen og det øvrige frie foreningsliv er et vigtigt grundlag for vores samfund og vores demokrati. Ytringsfriheden er samtidig en vigtig del af vores folkeoplysningstradition,” står der i brevet fra DFS.
På den baggrund foreslår Trine Bendix, at kommissionen kommer til at omfatte personer med indsigt i folkeoplysningsområdet, og hun tilbyder, at DFS foreslår eller indstiller en eller flere personer til kommissionen.

Ytringsfriheden udfordret
Endelig skriver Trine Bendix: ”I DFS har vi selv for nyligt valgt at sætte fokus på ytringsfriheden som en af de demokratiske værdier, vi opfatter som udfordret i disse år. Det bliver derfor også et emne, vi selv kommer til at drøfte med vores 36 landsdækkende folkeoplysende organisationer.”

Vil værne om ytringsfriheden
I regeringsgrundlaget beskrives Ytringsfrihedskommissionen således:
”Ytringsfriheden er en grundlæggende forudsætning for et velfungerende demokrati og for udviklingen af samfundet og det enkelte individ. Den er fundamental for en demokratisk styreform, hvor vælgere kan træffe deres valg på baggrund af en fri politisk debat, hvor idéer og holdninger kan fremføres og blive imødegået. Vi vil værne om ytringsfriheden og vil derfor nedsætte en kommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i Danmark.”