Folkeoplysning på en religiøs platform

Folkeoplysning på en religiøs platform

9. februar 2016

“Vi ønsker en åben dialog om etik, ånd, eksistens og ansvar,” siger Hans Grishauge om arrangementet Himmelske Dage, og opfordrer folkeoplysningen til at deltage. John Meinert Jacobsen fra AOF er stærkt skeptisk. Det debatterer de i et dobbeltinterview i web-magasinet Elm.

Grishauge himmelske dage 440
Hans Grishauge viser en plakat for Himmelske Dae

Himmelske Dage udspringer af en lang tradition for Danske Kirkedage. I 2016 foregår det i København omkring Kristi Himmelfartsdag, og arrangørerne forsøger at gøre det til en åben debatfestival , der rækker ud over de arrangerende kirkesamfund og kirker. 

Invitation til folkeoplysningen
På DFS’ medlemskonference i november inviterede Hans Grishauge, der er koordinator for Himmelske Dage, folkeoplysningen til at deltage i festivalen med egne arrangementer. En af tilhørerne var John Meinert Jacobsen, direktør i AOF-Danmark. Han var ikke umiddelbart begejstret.
Det nye temanummer af webmagasinet Elm har religion og voksenundervisning som tema. Her diskuterer hans Grishauge og John Meinert Jacobsen sammenhængen mellem viden, læring, folkeoplysning og religion i et dobbeltinterview. I slutningen af samtalen er de væsentligt tættere på hinanden, end da de begynder.

At fejre det himmelske
I artiklen siger John Meinert Jacobsen blandt andet:
”AOF blev skabt for at styrke arbejderklassens frihed og rettigheder og tilbyde uddannelse og oplysning. Arbejderbevægelsen stod dengang i stærk opposition til religion, fordi religion blev set som et redskab for den herskende klasse og samfundsautoriteterne.
Senere har vi taget afsæt i tankerne om demokrati som en livsform med samtale, debat og kritisk refleksion. Dette ideal er ikke anti-religiøst, men det betyder, at vi ikke kan placere os på en religiøs platform. Vi kan ikke fejre ”det himmelske”.
Hans Grishauge replicerer: ”Navnet “Himmelske Dage” skal ikke tages bogstaveligt. Vi har mere tænkt det som hverdags-talemåden, at noget er himmelsk, f.eks. en ”himmelske mundfuld”. Jeg tror faktisk, at vi kan mødes omkring åbenhed og religiøs frihed.”

Elms religionstema
I introduktionen til temanummeret skriver chefredaktør, Markus Palmén: ”Religion deler mange aspekter med læring og uddannelse: en søgen efter mening, viden og traditioner. Men det evige spørgsmål står tilbage: Er der plads til religionens trosbaserede krav på viden i et sekulært mindset, der baserer sig på videnskabelige metoder?”