Folkeoplysningen vil hellere ødelægges end forandres

Folkeoplysningen vil hellere ødelægges end forandres

13. oktober 2016

Det skortede ikke på barske hip til folkeoplyserne på årets DFS-medlemskonference med temaet ”lokal folkeoplysning”. Men oplægsholderne havde også mange gode råd. Nogle af de gode råd er allerede sat i værk mange steder, kunne deltagerne melde tilbage.

Kim Christoffersen Dawartz 440
"I er for lukkede om jer selv. I er ikke gode nok til at samarbejde på tværs, og I er ikke gode nok til at udvikle nye aktiviteter." Kultur- og fritidschef, Kim Christoffersen Dawartz, Næstved, piskede konferencedeltagerne.

”Vi vil hellere ødelægges end forandres. Vi vil hellere forgå i vores frygt end at tage øjeblikkets kors på os og lade vores illusioner dø.” Kim Christoffersen Dawartz, kultur- og fritidschef i Næstved kommune citerede den engelske forfatter W.H. Auden, da han talte på DFS’ medlemskonference, som fandt sted i Korsør den 12.-13. oktober. Og hvis nogen i forsamlingen ikke skulle være vågnet torsdag morgen, så gjorde de det nok, da han tilføjede. ”Det er også sandheden om jer.” 

Luk jer og op samarbejd
Kim Christoffersen Dawartz så tre problemer i folkeoplysningen i dag: I er for lukkede om jer selv. I er ikke gode nok til at samarbejde på tværs, og I er ikke gode nok til at udvikle nye aktiviteter.
Nogle af de samme pointer var Malene Thøgersen fra Videncenter for Folkeoplysning inde på, da han fortalte om en undersøgelse af aftenskoleaktiviteten i landets kommuner, som Vifo har lavet. Den viser blandt andet, at der er flere aftenskoler pr. borger i landdistrikterne end i resten af landet, men mindre aktivitet pr. borger. Der er altså mange små aftenskoler.
Malene Thøgersen pegede på objektive grunde til det lave aktivitetsniveau, men hun opfordrede også til, at de tilstedeværende folkeoplysere overvejer, om der kan være problemer i aftenskolerne selv:

 • Er opdelingen i forskellige oplysningsforbund en forhindring for et fornuftigt samarbejde lokalt?
 • Udbyder de forholdsvis mange aftenskoler de samme i stedet for at specialisere sig?
 • Er der særlige former for aftenskoler, der har det svært på landet? Er der for eksempel nogle aktiviteter, folk især gerne køre til større byer efter? Tag ansvar for det lokale fællesskab


De gode råd
Både Malene Thøgersen og Kim Christoffersen Dawartz så også mange muligheder for folkeoplysningen. Førstnævnte pegede f.eks. på disse potentialer:

 • At der er mange aftenskoler til stede
 • At der er større tilfredshed i mindre aftenskoler, blandt andet med det sociale fællesskab
 • At der er gode muligheder for lokalt samarbejde og med andre institutioner
 • At man kan specialisere sig og måske få borgere til at køre fra de større byer til de mindre for at gå på aftenskole i stedet for den modsatte pendling, som foregår i dag.

På kommunalchefens liste af gode råd var:

 • Vær med til skabe lokale samlingssteder
 • Vær i sync med skole og lokalråd
 • Uddan de frivillige
 • Støt de selvorganiserede

Vi er i gang
Det kunne have været en kold dukkert for konference-deltagerne. Når det ikke kun var det, skyldes det, at rigtig mange allerede er på forkant med de gode råd, ikke mindst om at søge samarbejde med andre i lokalsamfundet.
Jette Rønne er forstander Vordingborgskolen. Det er en af de frie fagskole, som tilbyder praktisk og erhvervsrettet undervisning til unge. Hun fortalte om alle de samarbejder, skolen er involveret i med lokalsamfundet. Nogle af dem var:

 • Vi inviterer børnehaver til fødselsdagsfester
 • Vi arrangerer ældrefestival og handicapfestival
 • Vi arrangerer flygtninge arrangementer for Røde Kors og reparerer cykler for Dansk Flygtningehjælp
 • Vi inviterer byens borgere til højskole-aftener med spisninger
 • Vi samarbejder med LOF om FVU-undervisning

For Jette Rønne er problemet, at det altid er Vordingborgskolen, som skulle tage initiativet. ”Hvorfor ringer de aldrig til os og spørger,” sagde han.
Da Julie Becher fortalte om Holbæk kommunes planer om at skabe et kommunalt læringscenter og inviterede de folkeoplysende skoler og foreninger med, stod konferencedeltagerne også på spring.
Hafida Bouylud fra AOF-Danmark kommenterede: ”Her kan folkeoplysningen da spille en vigtig rolle – med FVU-kurser, for-forløb til politiskole eller sosu-uddannelse og meget andet.”
Også Kim Christoffersen Dawartz kunne tage mere oplyst og opmuntret hjem. Han præsenterede en liste af nye aktivitetstyper, hvor han savner folkeoplysningen. Ved håndsoprækning gav forsamlingen ham et markant svar på to af disse områder. En meget stor del af deltagerne er allerede stærkt involverede i arbejde med flygtninge og med den åbne skole i forlængelse af folkeskolereformen.