Fortælllingen om 75 år med DFS

Fortælllingen om 75 år med DFS

27. april 2016

Dansk Folkeoplysnings Samråd blev stiftet i 1941 som symbol på tidens nationale og demokratiske svar på den tyske besættelse. I anledning af 75 års jubilæet har Søren Eigaard skrevet et kort rids af organisationens historie.

DFS historie tidslinje 440
En tidslinje over DFS' historie. Find en stor version via linket i højre kolonne.

Søren Eigaard er historiker og næstformand i DFS. Han har tidligere publiceret artikler og bøger om folkeoplysningens historie. I denne tekst, ”Fortællingen om DFS”, som blev omdelt på DFS’ jubilæumsmøde, sætter han DFS’ historie ind i en tæt sammenhæng med udviklingen af samfundet i de 75 år.

Kulturel offensiv
Om de første år skriver han f.eks.: ”Befrielsens eufori kaldte på en demokratisk og kulturel offensiv, og det var derfor logisk, at de 3 største borgerlige partier Venstre, De Konservative og De Radikale snart fulgte i Socialdemokratiets og AOFs fodspor og dannede hver sit oplysningsforbund: Liberalt Oplysningsforbund (1945), Folkeligt Oplysnings Forbund (1947) og Frit Oplysningsforbund (1952).”

Fritidsundervisning
Han beretter om drejningen fra grundlæggende skoleviden til fritidsinteresser: ””Verdens bedste fritidslov” blev vedtaget i 1968 og blev modtaget som en velsignelse. Og det var lykkedes for DFS og de folkeoplysende organisationer at sætte klare aftryk på først betænkningen, siden loven. Det fremgik af betænkningen, at fritidsundervisningen – som skoleformerne nu kaldtes – skulle være tidssvarende og bestemmes ud fra deltagernes ”behov og ønsker”. Endvidere må der ”skabes mulighed for godkendelse af ethvert fag og emne, hvortil der udarbejdes undervisningsplan, skaffes kvalificerede lærerkræfter og fornødne undervisningsmidler”. ”

Klare politiske ideer
Om de seneste år fortæller han, at DFS’ bestyrelse har valgt en ”offensiv og handlingsorienteret linje” med klare politiske idéer og synspunkter: ”Siden fulgte debatten om demokrati og aktivt medborgerskab og senest det stadig ikke afsluttede arbejde med ”Folkeoplysning for Flygtninge”.
På den måde er arbejdet i DFS i marts 2016 helt i de tråd med de tanker, der lå bag etableringen af DFS i marts 1941.”