Haarder afviser folkeoplysningen

Haarder afviser folkeoplysningen

5. januar 2016

Kulturministeren vil ikke forsvare folkeoplysningsloven over for Konkurrencestyrelsen. ”Når styrelsen åbenlyst stiller spørgsmålstegn ved loven, havde jeg forventet en klar udmelding fra folkeoplysningens minister,” siger DFS’ formand.

Haarder og Paludan 440
Per Paludan Hansen forstår ikke, hvorfor kulturminister Bertel Haarder ikke vil forsvare folkeoplysningsloven over for Konkurrencestyrelsen.

Kulturminister Bertel Haarder vil ikke arbejde for, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen trækker en omstridt vejledning om støtte til folkeoplysende foreninger tilbage. Det fremgår af et svar, som han kort før jul sendte til de fem hovedorganisationer, der er omfattet af loven.
Svaret er en reaktion på en henvendelse fra formændene for DFS, DGI, DFIF, DUF og DIF. I henvendelsen bad de fem formænd Bertel Haarder om at kontakte sin ministerkollega, Troels Lund Poulsen, med henblik på at få vejledningen trukket tilbage.
I vejledningen opfordrer styrelsen kommunerne til at inddrage hensyn til konkurrencen ved uddeling af støtte til folkeoplysning. Styrelsen skriver bl.a., at kommunerne skal undersøge markedet, inden de eventuelt giver forhøjet støtte, f.eks. om der er private virksomheder i kommunens område eller nærområde, som tilbyder samme aktivitetsform.

Loven er klar
”Jeg er forundret over, at ministeren tilsyneladende ikke forstår, hvor problematisk vejledningen er,” siger DFS’ formand Per Paludan Hansen.
”Folkeoplysningsloven er helt klar på, hvad kommunerne skal gøre, hvis de vurderer, at støtten kan være konkurrenceforvridende i forhold til kommercielle virksomheder. I de tilfælde skal kommunen sikre sig, at de, der får støtte, lever op til folkeoplysningslovens krav til formål og foreningsdannelse. Og ikke andet!
Det er netop de folkeoplysende formål og foreningsorganiseringen, som gør dem støtteberettigede i modsætning til private kommercielle udbydere af lignende aktiviteter, ” siger Per Paludan Hansen.
Han undrer sig over, at Bertel Haarder ikke gå til erhvervs- og vækstministeren med et lige så klart budskab, som den tidligere kulturminister, Marianne Jelved, leverede i Folketinget i 2013 som svar på et lignende spørgsmål: Der er ikke nogen reel konkurrencesituation mellem folkeoplysning og kommercielle virksomheder (se citat i højre kolonne).

Politiserende styrelse
Ifølge Per Paludan Hansen har kulturministeren ikke læst Konkurrencestyrelsen vejledning tilstrækkeligt grundigt, når han kan skrive: ”Jeg har noteret mig, at KFST ikke har stillet spørgsmål ved hverken folkeoplysningens regler eller kommunernes administration heraf….”
”Det er jo netop det, styrelsen gør, når den ekstremt politiserende skriver, at ”en lovlig støtte medvirker ikke nødvendigvis til at fremme en effektiv anvendelse af samfundets ressourcer”,” påpeger DFS-formanden.

Modinformation
Tre af de fem hovedorganisationer har også holdt møde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og har opfordret den til ændre vejledningen. Det blev afvist. Til gengæld lovede styrelsen, at den vil tage indvendingerne i betragtning, når den afholder informationsmøder for kommunerne.
”Ikke desto mindre er det stadig dybt problematisk, at styrelsen med denne vildledende vejledning undergraver folkeoplysningsloven, og at den oven i købet vil turnere rundt i kommunerne med dette budskab. Vi vil nu overveje at informere kommunernes folkeoplysningsudvalg direkte. Vi kan ikke risikere, at nogle i kommunerne får den fejlopfattelse, at vejledningen står over loven,” siger Per Paludan Hansen.

En væsentlig forskel
”De private virksomheder kan frit bestemme rammerne for deres virke og kan generere en indtjening til ejeren på markedsmæssige vilkår, mens den folkeoplysende forening er underlagt en lang række krav og betingelser om bl.a. demokratisk opbygning, demokratisk valgt bestyrelse og aktivt medlemskab, samt at foreningen skal have en almennyttig virksomhed. Den folkeoplysende forening har tillige et overordnet formål om at bidrage til medlemmernes forståelse af demokrati og aktivt medborgerskab. Der er derfor en væsentlig forskel mellem en privat virksomhed og folkeoplysende forening, uanset at der i begge tilfælde tilbydes samme aktiviteter.”
(Daværende kulturminister Marianne Jelved, 10. juni 2013, svar til Folketingets Kulturudvalg)

 

DFS linkDe fem formænds brev til Bertel Haarder

DFS linkBertel Haarders svar til de fem formænd

DFS linkMarianne Jelveds svar til Folketingets Kulturudvalg, 2013