Hovedparten af puljen om reformationen er uddelt

15. december 2016

16 projekter har fået tildelt i alt 2,2. mio. kr. Mindre ansøgninger på 10.000 - 50.000 kr. kan stadig indsendes.

Luther 440

Ansøgningsfrist for større ansøgninger var den 1.november 2016. I alt indkom der 32 større og 11 mindre ansøgninger på i alt 9,2 mio. kr. De større ansøgninger blev behandlet den 12. december, og der blev bevilget 2,2 mio. kr. til 16 projekter.
Alle ansøgere har fået besked.
Mindre ansøgninger på 10.000 - 50.000 kr. kan stadig indsendes og de vil blive behandlet løbende efter 1.januar, så længe der stadig er penge i puljen.

Oversigt over bevillinger

 • Fra konflikt til fællesskab (Foreningen af Katolske Skoler i Danmark (FAKS) v/ Skt. Josefs Skole, Roskilde i samarbejde med Danmarks Kirkelige Mediecenter (200.000 kr.))
 • Frederik III - Reformationens idealer? (Teologi, Københavns Universitet i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek, Trinitatis Kirke, Skoletjenesten - Kongernes Samling, Alphafilm & Kommunikation (150.000 kr.))
 • Når mørket bliver lyst - en komedie om reformen i Skagen (Skagen Egnsspils forening i samarbejde med Kystmuseet Skagen og Skagen kirke (100.000 kr.))
 • Fra reformationen til i dag - Fra almuesamfund til aktivt medborgerskab i et moderne demokrati (Professionshøjskolen Lillebælt, UC Lillebælt, EVU mfl. I samarbejde med Alphafilm & Kommunikation ApS (100.000 kr.))
 • og fællessang i syv af landets domkirker for sangere fra 9-16 år fra landets børne- og ungdomskor samt deres korledere. Målet er to-delt: Korstævnerne vil samle børn og unge over hele landet om et repertoire, der viser, at reformationen ikke bare er en historisk begivenhed – et overstået kapitel – men en tradition, man også som barn og ung kan tage aktivt del i fornyelsen af. De afsluttende koncerter, hvor kormusik og fællessang blandes, skal introducere ny poesi og musik for en bred forsamling i en aktualisering af salmedigtning, sang og musik som en væsentlig del af reformationens bidrag til kultur og kirke - også idag.
 • De Syv Dødssynder – syv udstillinger på syv kunstmuseer (Skovgaard Museet i samarbejde med Randers Kunstmuseum, Glasmuseet i Ebeltoft, Horsens Kunstmuseum, Holstebro Kunstmuseum, Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, MUSE®UM i Skive, Folkekirkens Skoletjeneste (100.000 kr.))
 • Tro! Kongens Reformation. Christian 3., Luther og Nyborg på Reformationstiden (Nyborg Slot/Østfyns Museer i samarbejde med Nyborg Bibliotek, Nyborg Kirke, Reformationshistorisk Netværk, Syddansk Universitet (250.000 kr.))
 • Vi lytter til Luther (Erhverv & Udvikling, Viborg Kommune i samarbejde med Danmarks Kirkelige Mediecenter (335.000 kr.))
 • Luther glade dage (KFUM-Spejderne i Danmark i samarbejde med Grøn Kirke (75.000 kr.))
 • Syv radioudsendelser, podcast samt youtube-lydklip om og bag om reformationen (Radio Mælkebøtten, Fredericia (99.744 kr.))
 • Martins oprør, kirkemusikteater for konfirmander og familier (Musikteatret SAUM i samarbejde med Endeslev kirke / Tryggevælde provsti (100.000 kr.))
 • Skibbykrøniken (TeaterTasken i samarbejde med Frederikssund Provsti (100.000 kr.))
 • Befri Gudstjenesten (Teatret Svalegangen i samarbejde med Aarhus Domkirke (100.000 kr.))
 • INSTANT_LUTHER_MARATHON.dk - Reformationen – udfordret og iscenesat – i kirkerummet på 100 minutter (DATS - landsforeningen for dramatisk virksomhed i samarbejde med LaVas- landsforeningen for vækstlags scenekunst i DK, TeaterHuset KBH, Vildskud KBH, Scenoskop Odense, Teatersiloen Odense, Quongafest Århus, Virum kirke, Midtfyns Amatør Teater/Ryslinge Frimenighed, Skjoldhøj kirke Århus, Voldhøj Kirke Struer (160.000 kr.))
 • "Dommedag Viborg - et interaktivt undervisningsmateriale om Reformationen" (Foreningen for Oplysende og Kritisk Dokumentarisme i samarbejde med Clio Online (100.000 kr.))

 

Læs mere om de støttede projekter (klik på ”Givne bevillinger”)