Kan vi pålægge flygtninge aktivt medborgerskab?

8. marts 2016

”Jeg vil blot påpege det urimelige i, at vi pålægger nydanskere en forpligtelse, som vi ikke selv tager på os.” Det skriver Palle Vinther, der er ansat i folkeoplysningsorganisationen FO Aarhus.

Palle Vinther 180
Stigende ulighed, globalisering og individualisering undergraver det aktive medborgerskab, mener Palle Vinther.

Palle Vinther kaster et kritisk blik på en af folkeoplysningens kerneværdier ”aktivt medborgerskab” i et debatindlæg i JP Aarhus. Indlægget tager afsæt i publikums opførsel i Botanisk Have.
”Blandt dem er en ældre kvinde, der altid medbringer en plasticbærepose, og når hun ser noget papir eller andet, der ligger og flyder, samler hun det op og bringer det i sin plasticpose med til nærmeste affaldskurv. Hun tager aktivt del i renligholdelsen af vores allesammens Botanisk Have, hun udviser aktivt medborgerskab. Hun kerer sig om de fælles værdier og værner derfor om dem.”

Hvad skal de fremmede love?
Senere skriver Palle Vinther:
”Når vi så ser nærmere på, hvordan dette mere følelsesrelaterede medborgerskab håndhæves juridisk, bliver billedet lidt mere sløret. Alle ”fremmede”, der ønsker at bosætte sig i vores land, dvs. flygtninge, indvandrere, familiesammenførte, skal nemlig underskrive en såkaldt ”erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund”, hvor de lover – tja, hvad? At have en omsorg for fælles værdier – materielle, ideologiske, holdningsmæssige osv., der er kendetegnende for det danske samfund, såmænd. Det er som princip alt sammen meget godt. Problemet er bare, at der bag denne tanke ligger en idé om, at sådan er danskerne, og sådan må du også love os, at du bliver.”

Samlere og spredere
Videre skriver han:
”Men på trods af lovgivningen bag både folkeskolen og folkeoplysningen er der mange af os etniske, der ikke udviser aktivt medborgerskab og tager ansvar. Hvor der er en samler, som den ældre kone i Botanisk Have, er der en spreder. Mig selv og mig selv-typen, der smider sit skrald, hvor det passer ham (eller hende), som raner til sig på bekostning af fællesskabet, snyder i skat, omgår loven, lyver, bedrager og misbruger systemets langmodighed.”

Undergravende tendenser
Palle Vinther ser tre tendenser, der undergraver det aktive medborgerskab som en fælles værdi. Det er stigende ulighed, globalisering og individualisering. I debatindlægget uddyber han alle tre fænomener og konkluderer:
”De her nævnte ting skal ikke undskylde de etniske danskeres mangel på medborgerskab, men blot prøve at forklare dem. Men jeg vil også gerne påpege det urimelige i, at vi pålægger nydanskere en forpligtelse, som vi ikke selv tager på os.”