Lovforslag vil bremse folkeoplysning for flygtninge

15. april 2016

”Katastrofalt” kalder DFS dele af regeringens integrationsforslag. Det vil forhindre mange folkeoplysende skoler i at bidrage til integrationen, skriver DFS i et høringssvar, som også advarer mod ”regeringens gentagne forsøg på at forringe livsvilkårene for en hel gruppe mennesker.

Rep2016 TBK 440
Store dele af regeringens forslag strider direkte imod de gode hensigter og på flere punkter forhindrer de folkeoplysende skoleformer – efterskoler, frie fagskoler, højskoler og oplysningsforbund – i at bidrage til målsætningen,” skriver Trine Bendix i høringssvaret.

Regeringen har sendt en række lovforslag til høring. Fælles for dem er, at de ændrer reglerne for modtagelse og integration af flygtninge. En del af forslagene får direkte konsekvenser for folkeoplysende aktiviteter for flygtninge. 

I strid med hensigterne
I et høringssvar skriver sekretariatsleder Trine Bendix, at DFS er enig med regeringen i, at både flygtningene og det danske samfund har brug for en tidlig indsats. DFS går også ind for, at der finder god integration sted på arbejdspladserne, og at det er vigtigt at flest mulige borgere er i stand til at forsørge sig selv.
”Men vi mener at store dele af regeringens forslag strider direkte imod de gode hensigter og på flere punkter forhindrer de folkeoplysende skoleformer – efterskoler, frie fagskoler, højskoler og oplysningsforbund – i at bidrage til målsætningen,” står der i høringssvaret.
Herefter gennemgår Trine Bendix nogle af disse ændringer. 

Efterskoler og frie fagskoler
Regeringen vil fjerne statsstøtten til uledsagede flygtninge børn på efterskoler og frie fagskoler. Trine Bendix påpeger, at det vil skabe en barriere for, at kommunerne fortsat bruger denne oplagte mulighed.
”DFS mener i øvrigt det strider mod principperne om lige adgang til uddannelse, at statsstøtten kun gives til visse borgere.” 

Højskoler
Lovforslagets vil gøre det umuligt, at flygtninge kan deltage på et højskoleophold i det første år. ”DFS anser det for katastrofalt, at højskolerne på denne måde reelt udelukkes fra at bidrage til at løfte integrationsopgaven.” 

Oplysningsforbund
Mange oplysningsforbund tilbyder danskundervisning til flygtninge. Om dette skriver Trine Bendix: ”I forslaget står der, at det skal sikres at ”…danskuddannelsen ikke står i vejen for udlændingens varetagelse af et arbejde eller deltagelse i beskæftigelsesrettede tilbud….”. Vi vil gerne pege på, at manglende danskkundskaber netop ofte er det, der kan komme til at stå i vejen for varetagelsen af et arbejde.”
Hun påpeger også, at ændringer i takstsystemet vil føre til forhøjede holdstørrelser. Trine Bendix konkluderer, at en stor del af det arbejde, som DFS og medlemsorganisationerne har lagt integrationen af flygtninge – under overskriften Folkeoplysning for Flygtninge - vil blive bremset hvis dette lovforslag vedtages. 

Samfundsetik og demokrati
Men udover de konkrete konsekvenser for det folkeoplysende integrationsarbejdet peger Trine Bendix også på et bredere samfundsetisk og demokratisk problem:
”Rent samfundsetisk og ud fra et medmenneskeligt standpunkt vender Dansk Folkeoplysnings Samråd sig mod regeringens gentagne forsøg på at forringe livsvilkårene for en hel gruppe mennesker, der i disse år søger ly for krig og overgreb.” Hun understreger, ”… at vi har et ansvar for at give ly til disse mennesker og hjælpe dem til at få ordentligt fodfæste i livet igen.”
Endelig advarer høringsvaret mod at gå på kompromis med demokratiske principper som ytringsfrihed og forenings- og forsamlingsfrihed, mindretalsretten og retsstaten i de forslag, der planlægges fremover. ”Det, der kendetegner Danmark skal gerne være storsind, frisind, lovsind og retsind, som der står i frisen ved Grundloven i Vandrehallen,” skriver Trine Bendix.