Mere mangfoldig voksenuddannelse

Mere mangfoldig voksenuddannelse

18. november 2016

Flere forskellige skoler og institutioner vil fremover udbyde Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning. Borgerne vil få tilbud, der passer bedre til deres behov. Sådan ser de folkeoplysende udbydere af FVU og OBU på en ny bekendtgørelse

FVU skole 440
Fra Københavns VUC

Siden kommunalreformen i 2007 har Voksenuddannelsescentrene (VUC) på samme tid været lokal myndighede for FVU og OBU og udbyder af kurser. Det har skabt problemer for andre udbydere, primært folkeoplysende skoler, som har skullet forhandle driftsoverenskomst med deres konkurrent, VUC.

Bedre for brugerne
Nu har Undervisningsministeriet udarbejdet en ny bekendtgørelse for området, som de folkeoplysende aktører hilser velkommen:
”Vi forventer, at forslagene vil styrke mangfoldigheden af tilbud med hensyn til udbydere, kontekst, tilrettelæggelse mv., således at borgere i målgruppen for FVU eller OBU i højere grad end i dag kan få det bedst mulige tilbud i forhold til deres individuelle behov,” skriver Daghøjskoleforeningen og oplysningsforbundene DOF, FOF, LOF og FORA i et fælles høringssvar, som DFS har tilsluttet sig.
Også AOF har indgivet et høringssvar, hvor de tilslutter sig forslaget. 

Ret til driftsoverenskomst
De fire oplysningsforbund og Daghøjskoleforeningen peger på fire positive elementer i udkastet:

  • ”At der gives ret til driftsoverenskomst ved en minimumsaktivitet på hhv. 5 og 2 årselever og at VUC fortsat kan vælge at indgå driftsoverenskomst ved lavere aktivitet.
  • at driftsoverenskomstparterne får adgang til at etablere sig mere frit inden for udbudsområdet, herunder at der indføres standarddriftsoverenskomster, der begrænser lokale VUC’ers muligheder for at pålægge driftsoverenskomstparterne betalinger eller usaglige vilkår for aktiviteten.
  • At VUC forpligtes til at afregne betaling til driftsoverenskomstparterne, herunder forskudsvis betaling, inden for en måned efter udbetalingen fra ministeret og kommuner.
  • At der indføres klageadgang til STUK over VUC’s afgørelser i forbindelse med indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomst."

Stadig ulige konkurrence
Fælleshøringssvaret understreger dog samtidig, at det stadig er problematisk, at VUC’erne både er udbyder og myndighed for andre udbydere på området.
Konkret kritiserer de blandt andet, at VUC får ret til at lægge beslag på seks procent af driftsoverenskomstparternes taxameter til FVU og OBU. De argumenterer med, at det ”….i praksis vil indebære, at VUC som udbyder af FVU og OBU får et rådighedsbeløb pr. årselev til egne kursister, der er omkring 7.000 kr. (FVU), hhv. 10.000 kr. (OBU) højere end det, som driftsoverenskomstparterne får for tilsvarende ydelse.”