Nordplus indkalder ansøgninger for 2017

6. december 2016

Organisationer og institutioner inden for folkeoplysning og videreuddannelse kan nu søge tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter gennem uddannelsesprogrammet Nordplus Voksen. Frist for ansøgninger er den 1. marts 2017.

Nordplus Voksen

Nordplus Voksen er en del af Nordisk Ministerråds Uddannelsesprogram Nordplus. I 2017 uddeler programmet i alt mere end 9 millioner euro. Pengene kan gå til udveksling, netværk og projektsamarbejde mellem uddannelsesaktører i de nordiske og baltiske lande.

Projekterne kan eksempelvis arbejde med udveksling af undervisere, elever og studerende eller skoler kan søge om tilskud til at besøge institutioner i andre nordiske eller baltiske lande for at samarbejde om udvikling af fælles kurser og metoder. Derudover giver programmet tilskud til at styrke netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande.

 

Nordplusprogrammet

Det overordnede mål med Nordplus er at fremme samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og andre aktører på tværs af de nordiske og baltiske lande for herigennem at bidrage til udvikling og innovation inden for uddannelsesområdet i landene.

Udover Nordplus Voksen består programmet  af Nordplus Junior, Nordplus Videregående, Nordplus Nordiske Sprog og Nordplus Horisontal, som er møntet på samarbejde på tværs af uddannelsessystemets sektorer.

Ansøgningsfristen for alle dele af Nordplusprogrammerne er den 1. marts 2017.