Pulje til foreningers indsats mod radikalisering

27. april 2016

Udlændingeministeriet ønsker at mobilisere civilsamfundet som led i indsatsen mod radikalisering og ekstremisme. Til det formål kan foreninger og organisationer søge puljemidler.

Den nye pulje skal understøtte konkrete foreningsaktiviteter i foreninger og organisationer, som samtidig gennem uddannelsesforløb vil få styrket deres kapacitet og kompetencer til at indgå som strategiske og relevante samarbejdspartnere i det forebyggende arbejde mod radikalisering og ekstremisme.
Foreningerne skal kunne rumme og skabe positive og konstruktive fællesskaber og alternativer for unge i risiko for radikalisering og ekstremistisk adfærd, holdning og retorik.

Intensiv uddannelse
Der er afsat 1,3 mio. kr. i ansøgningspuljen til at støtte konkrete foreningsaktiviteter blandt civilsamfundsforeninger, der oplever en bekymring for og/eller problemer med radikalisering og ekstremisme i lokalområdet. Foreninger, der skal modtage støtte, forpligtes foreningerne til at gennemføre et intensivt uddannelses- og rådgivningsforløb. Forløbet skal styrke foreningernes kompetencer, viden og metoder.

Ansøgningsfrist: 24. maj 2016