Regeringen åbner op for højskoleophold for flygtninge

Regeringen åbner op for højskoleophold for flygtninge

12. maj 2016

Næsten alle partier i Folketinget mener, at kommunerne også fremover skal kunne bruge højskoler i deres integrationsprogrammer for flygtninge. Integrationsminister Inger Støjberg åbner for muligheden af at ændre regeringens lovforslag.

Sofie Carsten Nielsen 440
De Radikales integrationsordfører, Sofie Carsten Nielsen, kalder højskoleophold for flygtninge for en integrations-booster.

Højskolebladet skriver, at højskolerne var et dominerende tema, da Folketinget tirsdag diskuterede den ny integrationslov. Lovforslaget fokuserer ensidigt på virksomhedsrettede forløb. Det vil dermed umuliggøre de mange vellykkede aftaler om flygtninge, som kommuner har indgået med højskoler.

Nye forligsdrøftelser
Ifølge Højskolebladet betonede samtlige partier, bortset fra Dansk Folkeparti og Venstre, vigtigheden af højskoleophold skal skrives ind i loven, så det bliver muligt for flygtninge at komme på højskole. Det fik integrationsminister Inger Støjberg til at sige følgende i sin afrunding af debatten:
"Når jeg lytter til debatten i dag, kan jeg høre, at der er et udpræget ønske om at tage fat på det her område, så derfor vil jeg også indkalde de partier, der har stillet sig positivt over for lovforslaget generelt, til en drøftelse af netop højskoleophold."

Integrationsbooster
Blandt højskolefortalernee var Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale. Inden debatten skrev den radikale ordfører i et debatindlæg i Berlingske Tidende blandt andet:
”Det er fatalt, for højskolerne er en kæmpe integrations-booster. På højskolerne taler flygtninge dansk nærmest døgnet rundt. De får venner med Hansen til efternavn. De får netværk, der holder om 30 år. De får en manual til vores indforståethed. Derfor skader det integrationen, når regeringen vil stoppe flygtninges højskoleophold.
Trepartsaftalen om, at alle flygtninge skal i kombineret uddannelse og virksomhedspraktik var fornuftig. Men der er to væsentlige grunde til, at aftalen ikke kan stå alene. For det første er der ingen garanti for, at virksomhederne kan løfte opgaven. For det andet kan mange flygtninge ikke tage job pga. krigstraumer. Slutmålet skal være beskæftigelse, og netop her fungerer højskolerne som et fantastisk springbræt, fordi de giver flygtninge både sprog, netværk og danske værdier.”