Samspil med kommunerne – fordele og ulemper

Samspil med kommunerne – fordele og ulemper

23. september 2016

Hvad er fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer mellem den frivillige og den kommunale sektor? Hvordan kan samarbejdet udvikles i fremtiden? Det er temaet for et forskningsprojekt og en konference.

Bjarne Ibsen 440
Bjarne Ibsen præsenterer på konferencen projektets formål og indhold.

På konferencen med titlen ”Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor: Fakta og dilemmaer”, fremlægges de første spændende resultater fra forskningsprojektet, der foregår på Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) på Syddansk Universitet.

Demokrati og flere hænder
I invitationen forklarer centeret om forskningsprojektet:
”De seneste år er der taget mange initiativer til et større og tættere samarbejde mellem den frivillige og den kommunale sektor, og der er store forventninger til, at det både vil styrke den frivillige indsats, fremme demokratiet, øge kvaliteten i en række kommunale indsatser og tilføre den offentlige sektor flere hænder.
Derfor har Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) på Syddansk Universitet påbegyndt et stort forsknings-, udviklings- og formidlingsprojekt af dette samfundsmæssige eksperiment med det formål at blive klogere på fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer mellem den frivillige og den kommunale sektor samt at få viden om, hvordan samarbejdet kan udvikles i fremtiden.
Undersøgelsen gennemføres i Odense Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Faxe Kommune, Rudersdal Kommune og de almennyttige boligområder i Aarhus Kommune, men omfatter også en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af kommunernes samarbejde med civile aktører. Projektet har et stærkt tværfagligt sigte – på tværs af den frivillige og den offentlige sektor og på tværs af samfundsområder (kultur, idræt, sundhed, natur, det sociale mv.).

Programmet
Hovedpunkter i det foreløbige program er:

  • Forskningsprojektets formål og indhold ved Bjarne Ibsen, leder af forskningsprogrammet
  • Hvorfor samarbejde og hvordan? Italesættelsen af ideen om et stærkere samarbejde mellem den frivillige og den kommunale sektor og udviklingen deraf historisk – ved Michael Fehsenfeld og Klaus Levinsen.
  • Hvem samarbejder med hvem, og hvad er holdningen dertil? Resultaterne af en kortlægning af samarbejdet mellem kommunale institutioner og foreninger og frivillige i fem kommuner – ved Bjarne Ibsen
  • Betydninger og dilemmaer i samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Refleksioner fra studiet af 17 samarbejdsprojekter – ved Lise Specht Petersen, Michael Fehsenfeld og Evald Bundgaard Iversen

Tid: 29. november 2016, kl. 9.30

Sted: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC). Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense, Konferencelokale O-100.

Det er gratis at deltage men nødvendigt at tilmelde sig.

Tilmeldingsfrist: 21. november

Mere om konferencen, inklusiv tilmelding

 

Relaterede nyheder