To dialogmøder er ikke et folkeoplysningsudvalg

To dialogmøder er ikke et folkeoplysningsudvalg

16. februar 2016

Statsforvaltningen pålægger Køge kommune at oprette et stående udvalg med politikere og repræsentanter for de folkeoplysende foreninger.

Køge Kommune logo 370

I 2011 besluttede byrådet i Køge at nedlægge folkeoplysningsudvalget og erstatte det med mindst to årlige dialogmøde med alle kommunens foreninger. På det tidspunkt pålagde loven ikke kommunerne at have et stående folkeoplysningsudvalg.

Klage
Men senere samme år blev folkeoplysningsloven revideret. Ifølge den nye lov skal kommunerne nedsætte et eller flere § 35, stk. 2-udvalg, der sikrer brugerindflydelse på administrationen af loven. Køge kommune valgt at fortsætte med dialogmøderne.
Foreningerne i Køge var ikke begejstrede, da folkeoplysningsudvalget blev nedlagt, og Lokallisten Nærdemokratiet indbragte sagen for Statsforvaltningen. Den har nu har fastslået, at Køge ikke handler i overensstemmelse med loven. De skal nedsætte et stående udvalg med faste medlemmer.

Modstridende vurderinger
Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge, Anette Simoni (V), giver på kommunens hjemmeside udtryk for ærgrelse over kendelsen: ” Vores model med minimum to årlige dialogmøder har fungeret rigtig godt,” siger hun.
Formanden for Kulturelt Samråd i Køge, Mogens Gammel Pedersen, deler Anette Simonis begejstring for dialogmøderne: ”Det er generelt altid godt at få information fra politikerne og forvaltningen, men det har ofte været svært at holde fokus på emnerne,” siger han til Dagbladet Roskilde og tilføjer:
”Uden at ville kritisere mine foreningskolleger, så har de forskellige foreninger jo ofte forskellige indgangsvinkler til diskussionen og når der måske sidder 50-70 deltagere til et dialogmøde, så bliver det en meget bred diskussion.
”Jeg vil umiddelbart sige, at et stående Folkeoplysningsudvalg vil være det bedste. Her er der et bestemt sted at gå hen og udvalget har nogle bestemte opgaver, der kan drøftes for eksempel i forhold til Kultur-og Idrætsudvalget, ”siger Mogens Gammel Pedersen.
Køge kommune har endnu ikke besluttet, hvilken form et stående udvalg skal have.