Ungdomsskolerne bidrager til øget motivation for læring

16. marts 2016

Eleverne i folkeskolerne bliver mere motiverede og engagerede. De oplever, at undervisningen er mere relevant og meningsfuld. Det er, hvad folkeskolerne får ud af at samarbejde med ungdomsskolerne.

Kent Sørensen 160
”Ungdomsskolerne er kommunernes fleksible værktøjer til at imødegå udfordringer af læringsmæssig, social og kulturel karakter," siger formanden for Ungdomsskoleforeningen, Kent Sørensen.

Når folkeskoler og ungdomsskoler samarbejder om undervisningen, oplever eleverne en mere virkelighedsnær og motiverende undervisning. Det viser en ny evaluering af et forsøgsprojekt. Center for Ungdomsforskning har udarbejdet evalueringen, og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har støttet.
I projektet har syv udvalgte ungdomsskoler rundt om i landet samarbejdet med kommuner og skoler om at tilbyde et større udbud af fag og om at bidrage til den understøttende undervisning. Evalueringen viser, at samarbejdet bidrager til at variere skoledagen og gør undervisningen mere virkelighedsnær, anvendelsesorienteret og understøtter læring. Dette smitter positivt af på elevernes motivation, engagement og oplevelse af meningsfuldhed og relevans i undervisningen.

Oplagt at samarbejde
”Det er en vigtig del af folkeskolereformen, at skolerne samarbejder med verden uden for skolens vægge. Her er ungdomsskolerne en oplagt samarbejdspartner, fordi de har erfaring med at variere undervisningen og udbyde mange forskellige fag rundt om i lokalområdet. Det er helt centralt, at skolerne får de her samarbejder stablet på benene, hvis vi skal løfte alle elever,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

En anden form for læring
”Ungdomsskolerne er kommunernes fleksible værktøjer til at imødegå udfordringer af læringsmæssig, social og kulturel karakter.
Projektets eksempler er ganske typiske for aktiviteter, der foregår på mange ungdomsskoler rundt om i landet. De dokumenterer, at det for rigtig mange unge kan give ny motivation og fornyet lyst til skolelivet at møde nye typer af undervisere i andre fysiske rammer med en anden form for læring og medbestemmelse, end eleverne er vant til.
Det kan derfor modvirke fravær og bidrage til en øget uddannelsesparathed,” siger Kent Sørensen, formand for Ungdomsskoleforeningen.