Verdensmål i din skole

4. juli 2016

Sidste efterår vedtog FN 17 verdensmål frem mod 2030. Hvordan uddanner vi Danmark de næste 15 år for at nå dem? Det er temaet for en samskabende konference for uddannelse og bæredygtighed.

RCE UBU 220

RCE Danmark inviterer alle med interesse for uddannelse og bæredygtighed til SKUB’ 16. RCE hedder også Nationalt netværk for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. SKUB er en forkortelse for samskabende konference for uddannelse og bæredygtighed.

Hvordan kan uddannelse være med til at indfri verdensmålene i 2030? Hvordan bringer du verdensmålene ind i din organisation og uddannelse? Det vil der være oplæg om på konferencen af:

  • Søren Kühlwein Kristiansen, direktør for Hotel- og Restaurationsskolen
  • Jeppe Læssøe, professor og formand for RCE Danmark
  • Sophie Rytter, Verdens Bedste Nyheder
  • Tobias Lau, Social Action, lægger op til netværksskabende workshops

Hotel- og Restaurationsskolen har skræddersyet en menu efter FN’s 17 bæredygtige verdensmål, og der vil være rundvisning på skolens bylandbrug.

 

Tid: Tirsdag d. 13. september 2016 fra 9-18

Sted: Hotel- og Restaurantskolen i København, Vigerslev Allé 18, Valby, bygning D

Pris: Frem til 1.8.: 300 kr. Efter 1.8.: 350 kr. Studerende og medlemmer af RCE Danmark: 250 kr.

Tilmeldingsfrist: 31.8.

Yderligere oplysninger og tilmelding