Aftenskoler styrker den mentale sundhed

21. november 2017

Fra ”Manifest for voksenlæring i det 21. århundrede”: Deltagere i voksenlæring føler sig sundere, har en sundere livsstil, skaber nye sociale netværk og oplever et øget velbefindende.


To ud af tre aftenskolekursister mener, at deltagelsen styrker deres mentale sundhed. Daghøjskoler kan hjælpe mennesker med psykiske lidelser videre i livet.

21. november 2017

”Aftenskolerne bidrager til kursisternes mentale sundhed og trivsel. Deltagelsen i aftenskoleundervisning giver dem succesoplevelser, mulighed for at arbejde med noget, de har lyst til og ny inspiration. Og selv om udbyttet varierer på tværs af fag, er den udbredte oplevelse blandt aftenskolernes kursister, at de går gladere hjem.”
Sådan beskriver Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) selv resultatet af en stor spørgeskemaundersøgelse, som centeret gennemførte i Aalborg i 2016.

Glæde og sociale miljøer

Blandt resultaterne af undersøgelsen kan nævnes:
• 81 procent af kursisterne vurderer, at aftenskolerne fremmer deres livskvalitet
• 66 procent af kursisterne vurderer, aftenskolerne bidrager til deres mentale sundhed
• Glæde, læring og sociale miljøer er de mest nævnte udbytter af undervisningen, de nævner

Undersøgelsens interviews viser, hvordan bestemte typer kurser mere konkret kan gavne sundheden:
”Nogle kursister nyder at skabe et produkt i et af de manuelle fag, mens det for andre igen drejer sig om at fastholde deres handlekompetencer og fysiske helbred, f.eks. gennem bevægelsesfag eller i et kor for KOL-patienter, hvor deltagernes lungekapacitet opleves som forbedret gennem sang og vejrtrækningsøvelser,” skriver Vifo.

Læring skaber styrke og glæde
Denne artikel er en af syv artikler, der belyser, hvordan folkeoplysningen i Danmark bidrager til målsætningerne i det europæiske ”Manifest for voksenlæring i det 21. århundrede.”
Manifestet er udgivet af europæiske samarbejdsorganisation ”European Association for the Education of Adults” (EAEA). Det har været grundlaget for EAEA’s fejring af 2017 som det Europæiske år for Voksenlæring. Fejringen er sket under overskriften ”Læring skaber styrke og glæde”.
De øvrige seks artikler handler om:

  • Højskoler skaber demokratisk engagement
  • PC kørekort baner vejen til job
  • At komme tilbage til arbejdslivet
  • Her er folkeoplysningen grøn
  • Vi spurgte flygtningene
  • Europa har brug for mange slags kompetencer

Artiklerne samlet i DFS-pjecen ”Europæisk manifest for voksenlæring i det 21. århundrede – eksempler fra dansk folkeoplysning” (pdf)

Hovedpunkterne i "Manifest for voksenlæring i det 21. århundrede" (dansk)

Hele manifestet (engelsk)

Psykisk syge
En anden undersøgelse fra Vifo viser, at aftenskoletilbud, der er målrettet psykisk sårbare, kan give mennesker med udfordringer på deres sundhed og trivsel et bedre selvværd og sandsynligvis også et generelt bedre og sundere liv.
Flere daghøjskoler har tilbud til mennesker med svære psykiske sygdomme. En ph.d-afhandling fra 2016 viser, at livskvaliteten øges, og antallet af venner stiger, når disse mennesker går på daghøjskole.
Arnhild Lauveng har lavet sin ph.d. på baggrund af en sammenligning mellem patienter på to psykiatriske afdelinger i Norge og elever på to daghøjskoler i Danmark. I en artikel i dagbladet Information (29.3.16) om undersøgelsen fortalte forstander Helge Bech, Daghøjskolen Sydvestjylland, hvordan nogle af eleverne har det så svært, når de starter i skolen, de kun er i stand til at modtage individuel vejledning og undervisning.
I samme artikel fortalte en tidligere psykiatrisk patient, nu praktiserende psykolog, Olga Runciman:
”Mange af de mennesker, der kommer i kontakt med psykiatrien, er så skadede i deres relationer, at de er mistænksomme eller skæve i deres evne til at relatere sig til mennesker.”

Relationer i fokus
Netop relationer har daghøjskolerne fokus på, og deltagerne oplever selv, at de udvikler sig personligt, bliver bedre til at indgå venskaber og bliver bedre integreret i samfundet.
Ifølge Arnhild Lauveng kan det være langt mere effektivt at understøtte psykisk syges personlige og sociale udvikling end at symptombehandle. Derfor konkluderer hun, at psykiatrien bør tage ved lære af tilgangene på daghøjskolerne.

 

Relaterede nyheder