Ansøgningspulje til frivilligt arbejde med integration

31. maj 2017


Nye ideer, tilgange og metoder efterlyses af Integrationsministeriet. Derfor stiller de en pulje til rådighed for projekter, der styrker civilsamfundets bidrag til integrationen af flygtninge og familiesammenførte´.

31. maj 2017

Puljen kan søges af frivillige organisationer, civilsamfundsaktører, ngo´er m. fl. Kommuner og regioner kan ikke ansøge om tilskud fra puljen, men kan indgå i samarbejdsprojekter, hvis den primære projektholder er en ngo´er eller frivillig organisation, og hvis projektet indeholder frivilliges indsats.
Der er 5,2 mio. kr. til rådighed for ansøgningsrunden i 2017.
Ministeriet lægger vægt på, at projekterne skal udvikle og afprøve nye ideer, tilgange og metoder.

Ansøgningsfrist og flere oplysninger

Ansøgningsskema og budgetskabelon skal udfyldes og indsendes via den elektroniske ansøgningsportal senest den 15. august 2017 kl.. 23.55.

Læs mere om puljen, herunder vejledning, ansøgningsskema, budgetskabelon og praktiske oplysninger.

De frivillige organisationers vigtige rolle
I præsentationen af den nye pulje skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet:
”De frivillige foreninger spiller en vigtig rolle i at fremme flygtninge og indvandreres integration i det danske samfund. Netop fordi de er frivillige, kan de supplere de indsatser, som sker i regi af offentlige myndigheder og tilbyde noget, som det offentlige ikke kan.
Gode ideer, nye metoder eller samarbejdsformer kan i frivilligt regi lettere omsættes til initiativer og tilbud til målgruppen, og de frivillige medarbejdere i projekterne kan bidrage med et stærkt personligt engagement. Med puljen understøttes denne nytænkning, og der gives mulighed for at afprøve metoderne i praksis, eller udbrede dem til nye områder.
Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte den frivillige integrationsindsats i civilsamfundet og foreningslivet. Der gives støtte til projekter, der styrker civilsamfundets bidrag til integrationen af flygtninge og familiesammenførte gennem udvikling og afprøvning af nye ideer, tilgange og metoder.