At gøre væsentlige emner til samtalestof

2. juni 2017


Jens Winther holdt foredrag om at have en teenager i huset. Et politikerpanel diskuterede flygtningekrisen og EU. Handicappede deltog i kørestolsræs for inklusion. FO-Aarhus har ikke problemer med at anvende de såkaldte 10-procents midler til debatarrangementer.

2. juni 2017

Eksemplerne i indledning indgår i FO-Aarhus’ rapport om, hvordan de brugte deres debatpulje i 2016 under mottoet ”at gøre væsentlige emner til samtalestof”. Rapporten inspirerende sat op med grundig behandling af nogle af arrangementerne.
Det spænder lige fra foredrag med 10-300 deltagere over debatarrangementer til kæmpearrangementer, hvor aktive deltagere og tilskuere når op i femcifrede tal.

Debatstøtte retur til kommunen
Ikke alle aftenskoler har lige så stor succes med debatarrangementer. Ifølge folkeoplysningsloven er 10 procent af den kommunale støtte øremærket til samfundsdebat.
En undersøgelse fra Vifo har vist, at landets aftenskoler til sammen kun bruger de midler, der er afsat til formålet. Halvdelen af alle landets aftenskoler sender en del af beløbet ubrugt tilbage til deres kommune.

En af hemmelighederne bag FO-Aarhus’ mange, velbesøgte og forskelligartede arrangementer er deres samarbejdspartnere. Faktisk viser en oversigt i årsrapporten, at ikke et eneste af arrangementer er gennemført af aftenskolen alene.
Blandt samarbejdspartnerne er: Aarhus Kulturuge, Ældresagen, Kulturforvaltningen, fodboldklubben AGF, foreningen AarhuSomali og Aarhus Stiftstidende.

Ansigt til ansigt
I rapporten fortæller chefredaktør Jan Schouby, Aarhus Stiftstidende, hvorfor de samarbejder med FO-Aarhus:
”Vi har brug for at få sat de vigtige samfundsemner til debat og for at meninger brydes. For dialog og debat går bare aldrig af mode. Og det gør den gode diskussion heller ikke. Specielt ikke den, hvor man ikke bare sidder bag en skærm og smider skældsord ud over nettet, men hvor man tager konfrontationen ansigt til ansigt.
Derfor er vi også rigtig glade for det tætte samarbejde, som vi har indgået med FO-Aarhus. I vores lokale i FO-byen, Stiften Loungen, inviterer vi hver måned til debat-arrangementer og dialog-møder, hvor det er målet, at århusianerne kan sætte deres præg på de vigtige diskussioner i vores by. Og at de gennem dialog og møder får et højere vidensniveau, der sørger for, at de selv kan fortsætte diskussionerne på arbejdspladserne, i skolerne og i idrætsklubberne.”