Bonus-seminar om inklusion af flygtninge

29. august 2017

DFS’ workshop om inklusion af flygtninge og indvandrere på årets folkemøde.


I forlængelse af DFS' medlemskonference i oktober kan du blive klogere på, hvordan flygtninge og indvandrere kan inkluderes i folkeoplysningen.

29. august 2017

DFS har siden januar 2017 undersøgt barrierer og løsningsmodeller for inklusion af flygtninge og indvandrere i folkeoplysningen. Undersøgelsens resultater præsenteres på et ekstra seminar på Kolle Kolle umiddelbart efter medlemskonferencens afslutning d. 5.oktober  Målet er at igangsætte en fælles udvikling af en mere inkluderende rekrutteringspraksis i folkeoplysningen. Udover DFS’ inklusionsprojekt fortæller senioranalytiker Tobias Bühring om Oxford Researchs undersøgelse af foreningsdeltagelse og integration.

Læs mere om medlemskonferencen her

Program

13.00
Velkomst

13.10-13.30
Nydanskere, foreningsdeltagelse og integration v. Tobias Bühring, senioranalytiker fra Oxford Research, projektleder på Dokumentationsindsatsen ”Civilsamfund bygger bro”.
Læs mere her.

13.30-14.00
Præsentation af resultater fra undersøgelsen: Inklusion af flygtninge og indvandrere i folkeoplysningen v. Katrine Weber og Celia Skaarup, Dansk Folkeoplysnings Samråd

14.00-14.20
Spørgsmål og kommentarer

14.20-14.40
Kaffepause

15.00-15.40
Workshop: udvikling af rekrutteringsstrategier

15.40-16.00
Afrunding og tak for i dag!

 

(Med forbehold for ændringer)

Tilmeldingsfrist d. 1. oktober 2017

Du tilmelder dig her

Målgruppe: Formidlingsseminaret henvender sig overvejende til konsulenter og ledere fra folkeoplysende organisationer og civilsamfundsorganisationer, men er åbent for andre interesserede. 

Pris: 350 ,- (inkl. kaffe og kage) Arrangementet er gratis for projektdeltagere, netværket Folkeoplysning for flygtninge og deltagere på DFS' medlemskonference 2017.

 

Har du spørgsmål, kommentarer eller andre henvendelser, kontakt da venligst: Celia Skaarup, tlf 33260372, csk@dfs.dk