Brug alle muligheder for at give unge uden uddannelse de rigtige tilbud

Brug alle muligheder for at give unge uden uddannelse de rigtige tilbud

28. februar 2017

Sådan præsenterer Ekspertgruppen deres anbefalinger grafisk.


”Ekspertgruppens anbefalinger tager på mange måder højde for de meget forskellige ressourcer, udfordringer og behov, som unge uden uddannelse har. Det er vigtigt, at politikerne fastholder fleksible tilbud, der gør brug af alle de muligheder, der er," siger Per Paludan Hansen.

28. februar 2017

Ekspertgruppen for bedre veje til ungdomsuddannelse har i dag offentliggjort sine anbefalinger. DFS' formand, Per Paludan Hansen ser meget positivt på dem. Han peger blandt andet på en samling af de kommunale ekspertiser på området, tid til afklaring, et fleksibelt uddannelsestilbud, en gennemgående kontaktperson og en statslig finansiering er eksempler.”
Det uddyber han således:
”Den statslige finansiering kan bidrage til, at det er de unges behov, der kommer i centrum, ikke snævre økonomiske overvejelser.
Jeg er også glad for forslaget om at samle alle de forskellige kompetencer i en samlet kommunal ungeindsats. Dermed vil man kunne se på alle de ressourcer og problemer, den unge har, og skræddersy forløb ud fra det.  I den forbindelse er det rigtigt fornuftigt at indføre et afklaringsforløb.”

Advarsel mod standardisering
DFS’ formand advarer mod, at man gør den nye Forberedende Uddannelse til én standardløsning, som de unge skal presses ind i:
”Jeg vil opfordre politikerne til at tage det meget alvorligt, når Ekspertgruppen understreger behovet for at tilpasse tilbuddene til den enkelte unge med lige præcis hans eller hendes ressourcer og behov.
Den nye kommunale ungeindsats skal have mulighed for at benytte de gode erfaringer og det kompetente personale, der findes i de folkeoplysende skoleformer. Man kan enten inddrage dem i den Forberedende Uddannelse eller give kommunen mulighed anbefale forløb i de folkeoplysende skoler med samme statsfinansiering, som kommer til at gælde for den Forberedende Uddannelse.
De kan også være med til at sikre, at der faktisk er tilbud til de unge overalt i landet, og ikke kun i de store byer,” siger Per Paludan Hansen.
 
Anbefalingerne lægger i vid udstrækning op til dialog med de forskellige skoleformer om den endelig udformning af de nye tilbud. Sammen med de folkeoplysende skoleformer vil DFS analysere ekspertudvalget anbefalinger i alle dens detaljer og indgår gerne i det fortsatte arbejde.