Brug arbejdstiden på at lære at læse og skrive

Brug arbejdstiden på at lære at læse og skrive

10. maj 2017


I dag er det svært at klare sig på en arbejdsplads, hvis man ikke kan læse, skrive, regne og benytte it. I Nyborg er kommunen, de to fagforeninger FOA og 3F samt AOF er gået sammen om et tilbud til kommunens ansatte.

10. maj 2017

FOA’s medlemmer i ældreplejen skal hver dag dokumentere status omkring borgernes trivsel i et IT-system. 3F’s medlemmer inden for kommunens vedligeholdelse af park og vej modtager deres opgaver via digitale enheder, og borgerne melder akutte problemer ind gennem app’en ”Giv et tip”.
Det fortæller Gitte Overgaard fra AOF Østfyn, Odense og Nordfyn i en artikel i AOF Danmarks nyhedsbrev.

Fundamentalt for dagligdagen
Gitte Overgaared skriver:
”Det at kunne tilegne sig og formidle viden er helt fundamentalt for dagligdagen på landets arbejdspladser. I dag foregår en væsentlig del af kommunikationen digitalt, uanset om man arbejder i en produktion, med vedligeholdelse eller pasning af borgere. Det er derfor en absolut nødvendighed, at alle medarbejdere besidder gode kompetencer i forhold til at læse, skrive, regne og benytte IT.”
Det er baggrunden for, at Nyborg kommune har ønsket at iværksætte et stort projekt på de to hovedområder: ældrepleje og vej og park. De har valgt AOF til gennemføre opgaven.

Nogle glade - andre forundrede
Sammen med tillidsrepræsentanter fra de to fagforeninger har AOF gennemført orienteringsmøder og testning af personalet. ”Det har været en stor fornøjelse at komme rundt og møde de forskellige medarbejdere. Mange medarbejdere har givet udtryk, at de mangler kompetencer i forhold til at matche kravene til læsning, skrivning og brug af digitale redskaber.
Nogle få steder har medarbejderne været forundrede over tilbuddet om screening, men efter en god snak har alle takket ja til test i både dansk og matematik,” fortæller Gitte Overgaard i nyhedsbrevet.
De første kurser er gennemført, og der er planlagt flere i efteråret.

Video om 3F’er, der lærte at læse og skrive

Søren Jensen er ansat i et kommunalt kulturhus og sportshal på Nørrebro. Efter mange år som ordblind blev han screenet og meldte sig til et kursus i arbejdstiden.
I denne video fortæller Søren Jensen blandt andet om at overvinde sin modstand mod at tage på kursus.