DF ønsker statslig model

DF ønsker statslig model

22. juni 2017

”Alle unge – uanset, hvor de er i fædrelandet – har jo krav på et ordentligt tilbud. Der vurderer vi, at den nemmeste vej at nå det, er at have et statsligt selveje og så sikre en struktur i forhold til betalingen af de enkelte tilbud, som gør, at kommunen altid vælger ud fra det faglige hos den enkelte unge.”


Forhandlingerne på Christiansborg om en reform af de forberedende tilbud for unge er blevet udsat til efter sommerferien. På Folkemødet afslørede Dansk Folkeparti for første gang, hvad de mener om et af de centrale spørgsmål.

22. juni 2017

I over en måned har Folketingets partier diskuterede regeringens forslag om en ny Forberedende Grunduddannelse, som skal samle alle eller de fleste tilbud til unge, der ikke finder den direkte vej til en ungdomsuddannelse. Regeringens erklærede mål var at få et politisk forlig på plads inden sommerferien, men forhandlingerne er nu sat på stand-by til efter sommerferien.

Regeringens kommunale model
En af de centrale uenigheder har handlet om, hvor ansvaret for den nye FGU skal ligge. I regeringens forslag skal de nye uddannelsesinstitutioner være kommunale. Det står i modsætning til anbefalingerne fra regeringens eget ekspertudvalg, som foreslog statslig selveje med hovedsagelig statslige finansiering i form af et taxameter.
Mange personer, institutioner og organisationer, der arbejder på området, har kritiseret den kommunale model. Det gælder også flere af DFS’ medlemsorganisationer.
De peger på risikoen for, at FGU bliver et nærliggende spareobjekt i de årlige kommunale budgetforhandlinger. De frygter også, at der bliver for stor forskel på kvaliteten i tilbuddet til de unge fra kommune til kommune. Endelig ser nogen en fare for, at de kommunale unge-indsatser, der skal vejlede og visitere de unge, automatisk vil sende dem til den kommunale FGU, blandt andet fordi kommunen kan have en økonomisk interesse i det. På den måde vil de unge ikke få mulighed for at benytte alternative tilbud til FGU.

Det faglige bedste for den enkelte unge
I søndags meldte Dansk Folkeparti for første gang klart ud, hvor de står på dette spørgsmål. I et uformelt video-interview med HF & VUC Fyn afslørede Kristian Thulesen Dahl, at partiet går ind for statsligt selveje og en finansieringsform, hvor kommunen ikke får en egeninteresse i at sende alle unge i FGU:
”Alle unge – uanset, hvor de er i fædrelandet – har jo krav på et ordentligt tilbud. Der vurderer vi, at den nemmeste vej at nå det, er at have et statsligt selveje og så sikre en struktur i forhold til betalingen af de enkelte tilbud, som gør, at kommunen altid vælger ud fra det faglige hos den enkelte unge.”
DF-formanden sagde også, at Socialdemokratiet og DF ser ”nogenlunde ens på tingene” på dette område. Hvis de to partier holder fast i det, har regeringen ikke flertal for en ren kommunal model.

Relaterede nyheder