DFS’ puljer er uddelt

4. oktober 2017

Sundhed og trivsel, folkeoplysning for flygtninge og nye målgrupper for folkeoplysningen er de dominerende temaer blandt de 17 projekter, der modtager støtte fra DFS to udviklingspuljer.

4. oktober 2017

”Vi havde rigtig mange gode ansøgninger i begge udviklingspuljer, og der derfor desværre også i begge puljer ansøgninger, vi har måttet afvise at støtte,” fortæller chefkonsulent Helle H. Bjerregård, DFS.
Hun fortæller, at puljeudvalget støttet mange aktiviteter inden for de to temaområder, ”sundhed og trivsel” og ”folkeoplysning for flygtninge” i overensstemmelse med retningslinjerne fra DFS’ bestyrelse.

Nye målgrupper
”I øvrigt handler rigtig mange projekter om at nå nye målgrupper, heraf en hel del yngre. Når projekterne er afsluttet, vil vi prøve at samle de forskellige erfaringer, , så de kan komme hele folkeoplysningen til gode,” siger Helle H. Bjerregård, som i øvrigt understreger, at alle resultater, udviklede koncepter, erfaringer og processer vil stå til rådighed for DFS’ medlemsorganisationer.

Støttepuljen
Ud over de to udviklingspuljer er der også uddelt midler fra DFS støttepulje til økonomisk trængte medlemsorganisationer. Modtagere i år er: Folkevirke, Folk & Sikkerhed, Grøn Hverdag, DAOS, Økone,og KULU.

Mere om DFS puljer

Kommunevalg for flygtninge og indvandrere
Blandt støttemodtagerne er der især en, der står og tripper for at få besked og komme i gang. Det er AOF – Frederiksberg-København, der vil gøre en særlig indsat for at gøre borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund interesserede i kommunevalget. AOF vil derfor gennemføre 5 særlige aktiviteter, som tager udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og deres idéer og tanker om, hvad der er vigtigt i netop deres kommune.

Gør det selv mænd
Oplysningsforbundet Fora står bag et af de projekter, der særligt henvender sig til unge. Fora har konstateret, at kvinderne i de senere år i højere grad har genopdaget flere af de klassiske tekstile håndarbejdsformer og er begyndt at eksperimentere med dem i forskellige kreative fællesskaber.
Med dette projekt vil Fora undersøge, om det er muligt at udnytte den øgede interesse for snedkerfaget, retro-møbler samt Do It Yourself, til at tiltrække et segment af yngre mandlige brugere til lokale husflidsforeninger.

Bevillinger fra DFS’ to udviklingspuljer

Erindringsbogen - livsfortællinger på Ipad /AOF - Østfyn
Udvikling af en digital livsfortælling for ældre og demente på plejehjem, med involvering af personale og pårørende.

Movement Project / FOF - Aarhus
Projektet forsøger at udvikle aftenskolens bevægelsestilbud til en ny og yngre mål-gruppe.

Outdoor for flygtningemænd / AOF - Silkeborg
Projektet udvikle et aftenskoleforløb specielt rettet mod mandlige flygtninge og specielt med fokus på out-door-livet, men også med indhold såsom ”mænd i det danske samfund” og ”mænd, børn og roller”.

Folkeoplysningen sætter fokus på unge to-kulturelle kvinder (og mødres liv) og identitet / AOF - Nord
Et projekt med 3 temaaftener, hvor to-kulturelle møder og døtre kommer til ud-tryk via dialog, rollespil, fortællinger, stand up, historiske modeshows etc.

Fra flygtning til medborger – brug din stemme / AOF – Frederiksberg-København
Projektet vil gøre en særlig indsats for at gøre borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund interesserede i kommunevalget

DUSK – net 2.0 / Ungdomsskoleforeningen
Projektet vil videreudvikle Danske Ungdomsskoleelevers Netværk (DUSK-net), så detn kommer i sync med nutidige involveringsformer.

Læring og sparring i aktivt netværk for unge synshandicappede / DOF - Blindes Oplysningsforbund
Projektet vil udvikle tilbud om undervisning  for unge synshandicappede voksne.

DIY-mænd / Fora
Projektet skal  undersøge, om det er muligt at udnytte den øgede interesse for snedkerfaget, retro-møbler samt Do It Yourself, til at tiltrække et segment af yngre mandlige brugere til lokale husflidsforeninger.

Et meningsfyldt liv for kvinder på 40+ / Folkevirke
Folkevirke vil hjælpe indvandrer- og flygtningekvinder med skabe nye netværk, som kan være med til at give dem øget mental sundhed, større sociale kompetencer og bedre viden om og indsigt i det danske samfund.

Optimering og udbredelse af redskabet doknet.dk / Daghøjskoleforeningen
Projektet skal videreudvikle og implementere det pædagogiske dialog- og dokumentationsredskab, doknet.dk.

Værkstedssamtaler  / Fora
Med inspiration fra Folkebevægelsen mod ensomheds (FmE) arrangementer med mad og samtale skal projektet styrke samtale og fællesskab dimensionen i vores foreninger.

Kreativitet, udvikling og trivsel i seniorteatrets fællesskaber / DATS
En international seniorteater camp med deltagere og organisationer fra Færøerne, Norge, Sverige, Tyskland, Belgien og Danmark.

Det levende ord / Folkehøjskolernes Forening
Projektet vil bringe højskolernes tradition for det levende ord ud til et langt bredere publikum uden for højskolens rammer.

Den elektroniske folkeoplysning / SLRTV og Radio MB
Med projektet vil ansøgerne lydoptage folkeoplysende aktiviteter i andre af DFS medlemsorganisationer mhp. radio, podcast, hjemmeside samt debat mm over Facebook.

Gør noget ved smerter / Kursustrappen Frederiksberg
Projektet vil anvende nye kognitive tilgange, psykomotorik og visse mindfulness-programmer til at udvikle folkeoplyseende forløb, der kan lære smerteplagede at håndtere smerterne, gennem et ændret mindset og teknikker.

Folkeuniversitetet og flygtninge: 'Sider af samme sag / FU i Aarhus
Med projektet vil Folkeuniversitetet afsøge potentialet for et nyt samfundsengagement. Konkret omkring flygtningesituationen i 2018 om Bosnien.

Flygtninge som aktive medborgere / Mellemfolkelig Samvirke
MS vil tilbyde workshops til flygtninge inden for emner som demokrati, medborgerskab og kulturforståelse.

Migrantkvindestemmer 2017 / KULU
Projektet udbrede viden om migrantkvinders organisationsformer og afklare hvilken rolle det har i folkelig oplysning samt afprøve netværksdannelse
Relaterede nyheder