DFS søger studentermedhjælper til interessevaretagelse/public affairs og research

DFS søger studentermedhjælper til interessevaretagelse/public affairs og research

6. juni 2017

Din hovedarbejdsopgave er at bistå i arbejdet med interessevaretagelse i bred forstand, dvs. både i forhold til de politiske beslutningstagere og embedsværket, i forhold til samarbejdspartere og i forhold vores synlighed i samfundsdebatten. Derudover vil der være opgaver med at indsamle dokumentation i form af kvantitative og kvalitative data til brug for forskellige projekter.

6. juni 2017

Vi lægger vægt på, at du:
- Er i gang med en relevant uddannelse på kandidatniveau, f.eks. scient.pol., scient.adm. el.lign.
- Har godt kendskab til dansk partipolitik og evt. erfaring fra politisk arbejde eller foreningsarbejde. Måske har du også et godt netværk blandt politikere, embedsmænd eller i foreningslivet.
- Har nogenlunde styr på kvalitative og kvantitative metoder og erfaring med indsamling og bearbejdning af begge dele.
- Er bedre end os til SoMe.
- Kan arbejde selvstændigt og tage egne initiativer.
- Har en arbejdsform der er struktureret og med fokus på resultater.
- Har erfaring med at samarbejde i projekter og teams.
- Er serviceminded og imødekommende overfor kollegaer, medlemsorganisationer og eksterne parter.
- Har lyst til at bidrage til udviklingen af sekretariatet både fagligt og socialt.

Vilkår
Stillingen er timebaseret med ca. 15-20 timer ugentligt. Løn efter aftale.

At arbejde i DFS
DFS er folkeoplysningens brancheorganisation og er paraplyorganisation for 34 landsdækkende folkeoplysende organisationer. Det er DFS’ hovedopgave at varetage vores medlemsorganisationers interesser og yde forskellige former for service over for medlemsorganisationerne.
Sekretariatet har elleve medarbejdere, der alle har samarbejdsrelationer med hinanden på forskellig vis. Vi har et åbent kontorlandskab med en uformel omgangstone og tilbyder fleksible og attraktive arbejdsvilkår.

Ansøgningen

Stillingen ønskes besat snarest muligt. Vi behandler ansøgninger løbende. Din ansøgning skal sendes til tbk@dfs.dk.

Du velkommen til at kontakte chefkonsulent (politik og kommunikation) Michael Voss (mv@dfs.dk, 33260374) eller sekretariatsleder Trine Bendix (tbk@dfs.dk, 61600013) med spørgsmål vedrørende stillingen.
Relaterede nyheder