Ekstratilskud til aftenskoler i landsbysamfund

19. april 2017


Når holdet ikke behøver at have mere end 6-8 deltagere, bliver det lettere at lave aftenskoletilbud i de små landsbysamfund. Med særlig høj økonomisk støtte til kurserne er to jyske kommuner med til at skabe liv i landsbyerne.

19. april 2017

Når skolen lukker om eftermiddagen, og skolebussen har taget sin sidste runde i landsbyen, så er der ikke meget liv tilbage. Det kan der til gengæld opstå, hvis der er et aftenskolekursus på skolen.
I flere år har Ringkøbing-Skjern kommune tilbudt aftenskolerne at betale 5/7 af lærer- og lederlønningerne til aftenskolekurser i små landsbysamfund. Ifølge folkeoplysningsloven må kommunerne højest bidrage med 1/3, men der er en mulighed for at give større støtte til ”særlige grupper”.
Det er den mulighed, som Ringkøbing-Skjern kommune har benyttet, for at styrke de små samfund. For nylig har Viborg kommune besluttet at gøre det samme fra næste skoleår.

Skaber liv
”Her i kommunen har den ordning eksisteret i flere år, og de små samfund har stor glæde af den. I øjeblikket har vi f.eks. et fotohold i en af de små byer. Det er en lokal professionel fotograf, som har fået ideen.
Det viste sig, at der både var interesse i hans egen by, og at der kom folk til fra nabobyer. På den måde er det med til at skabe liv byen,” fortæller Karen Marie Ventzel, der er skoleleder i LOF Ringkøbing-Skjern.

Liv i landområderne
”Liv i landområderne” hedder det tilsvarende projekt i Viborg Kommune, hvor folkeoplysningsudvalget har øremærket 75.000 kr. hvert af de to næste skoleår til aftenskolehold i landområder og byer med under 2.000 indbyggere.
Forslaget kom fra skoleleder Birthe Nørskov, LOF-Midtjylland, og det passer ind i byrådets kulturstrategi, der blandt andet har som mål at få kulturen ud i hele kommunen.
”Alle aftenskoler kan søge af puljen. Det vil LOF selv gøre, og alle er velkomne til at komme til os med deres forslag,” siger Birthe Nørskov.
Den ekstra-udgift, kommunen får ved at støtte med 5/7 i stedet for 1/3 vil blive finansieret af folkeoplysningsudvalgets start- og udviklingspulje.

Relaterede nyheder