En aktiv rolle i folkeoplysningsudvalget

15. november 2017


Når kommunevalget er afgjort, skal der nedsættes nye folkeoplysningsudvalg. Uanset hvilket navn udvalget har i den enkelte kommune, samler det repræsentanter for de folkeoplysende foreninger og skoler med politikere og embedsmænd. I denne kommentar fortæller Ingolf Christensen, hvorfor det er vigtigt at være med i disse udvalg.

15. november 2017

Skal – skal ikke? Giver det mening? Nytter det noget?!
Som medlem af både Voksenundervisningsnævn, Folkeoplysningsudvalg (endda tidligere som formand) og Samrådet, skal jeg selvfølgelig svare et klart og tydeligt ”JA” på spørgsmålene, men jeg vil også gerne uddybe det lidt.
Det er klart, at man som skoleleder eller som bestyrelsesmedlem ofte oplever, at kalenderen er fyldt op, og det er klart, at det hele tiden er nødvendigt at prioritere, hvad man magter at deltage i, og hvad man må bede andre om at tage over på. Og lige præcis her ligger måske både løsningen og problemet!

Ingolf Christensen er landsformand for Dansk Oplysnings Forbund (DOF). Frem til 2015 var han medlem af DFS’ bestyrelse.
Kommentaren blev oprindeligt bragt i DOF’s medlemsblad, Spektrum, september nummeret.

For mig er der ingen tvivl om, at det spiller en stor og ofte afgørende rolle at være eller at blive en kendt og anerkendt aktør på det folkeoplysende område i kommunen. Det er klart, at det kræver både tid og indsigt at komme dertil, men tænk hele tiden på at første og måske også vigtigste skridt er, at du kender dit bagland, så du er i stand til at spille ud over for kommunen med den nødvendige autoritet og gennemslagskraft.
Vejen til at sidde for bordenden kan være lang, men tænk hele tiden på at være konstruktiv, positiv og løsningsorienteret i dit arbejde. Skiftet fra, at man hele tiden skal være på dupperne for at holde øje med, hvornår næste deadline er, og hvornår høringsfristen løber ud, og så til at man bliver spurgt og hørt på forhånd, er en god indikator på, at du har lavet et godt stykke arbejde.
Og det betyder helt sikkert noget – måske er det endda helt afgørende – for kommunens politik på området, at vi som brugere går ind og spiller an aktiv rolle. Det er jo os, der har den daglige kontakt med de brugere, som kommunen også gerne vil servicere bedst muligt, og derfor er samspillet mellem kommunens embedsmænd og politikerne på den ene side og folkeoplysningens repræsentanter på den anden også rigtig vigtig, når kommunens politik skal udmøntes.
Der er ingen tvivl om, at din skole får større kommunal opmærksomhed, når du er aktiv og når du konstruktivt medvirker til og tager del i løsningerne. Formentlig … nej, helt sikkert vil din skole blive inddraget i opgaver på et tidligere tidspunkt og vil derfor også få mulighed for at udvikle nye arbejdsområder, der både kan gøre skolen stærkere og også mere spændende for borgerne – og for dig selv.
Det er jo alt sammen meget godt. Men har jeg tid?
Problemet og løsningen igen! Måske var det en god idé, at man i stedet for at slide en person op valgte at satse på at have to eller tre personer, der blev kendt i den kommunale sammenhæng. Det kan sagtens lade sig gøre, men det kræver selvfølgelig, at der er tidlig, god og tydelig kommunikation internt.
Du vil helt sikkert også opleve, at det er spændende at være en del af beslutningsprocessen. Så op på hesten; stil op til valget og gør din skole endnu stærkere.