En del skidt og lidt godt i finansloven

4. september 2017

Finansminister Kristian Jensens forslag til finanslov for 2018 får også konsekvenser for folkeoplysningen (Foto: Nadja Fryd)


Endnu engang skal de folkeoplysende skoler spare to procent. En række foreninger mister deres momskompensation. Til gengæld får DFS ekstra driftsstøtte i finanslovsforslaget for 2018.

4. september 2017

Siden 2016 har landets uddannelser hvert år skulle spare to procent, det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det gælder også højskoler, produktionsskoler, frie fagskoler og efterskoler. I sit forslag til finanslov fastholder regeringen den årlige besparelse ikke bare i 2018, men helt frem til 2021.

Uforsvarligt
Generalsekretær Niels Glahn, Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark (FFD) er skuffet:
”Vi havde håbet, at vi endelig ville blive kompenseret for den række af nedskæringer af vores takster, som vi har været udsat for siden 2011 - sådan som det allerede er sket på en række andre uddannelsesområder,” siger han.
Produktionsskoleforeningen ser det fortsatte krav om besparelser i forhold til de store forandringer, produktionsskolerne skal igennem i forbindelse med den kommende reform af området med en Forberedende Grunduddannelse:
”Nedskæringer er et absolut dårligt udgangspunkt for et reformarbejde, og i den nuværende situation med kommende store forandringer vil det være direkte uforsvarligt, at bede institutionerne om at beskære deres budgetter med 2 % årligt,” siger foreningens sekretariatsleder, Axel Hoppe.

Brandærgerligt
Mindst to af DFS’ medlemsorganisationer bliver ramt på økonomien, hvis forslaget om at fjerne 155 mio. kroner, der hidtil er gået til almennyttige foreningers såkaldte moms-kompensation, bliver vedtaget. Mellemfolkeligt Samvirke og Dansk Kvindesamfund er blandt de organisationer, som hidtil har modtaget denne støtte.
For MS betyder det et tab på ca. 180.000 kr. Foreningens generalsekretær Tim Whyte siger:
”Vi synes det er brandærgerligt og et uklogt sted at spare. De velgørende organisationer når jo rigtigt langt ud med de penge til mange mennesker med stort behov for det.”
For nogle foreninger er det en alvorlig belastning. Mødrehjælpen vil miste 800.000 kr. Til Altinget siger direktør Mads Roke Clausen: ”Det betyder, at vi må afskedige to socialrådgivere, som tilsammen kunne have hjulpet 900 familier på et år.”

Sikker driftsstøtte
For DFS selv ser det lidt mere positivt ud. De konti, som DFS modtager støtte fra, er uændrede. En del af DFS’ finansiering bliver mere sikker og giver os større fleksibilitet. Hidtil har DFS – og FFD – hvert år kunnet søge til penge til store tværgående udviklingsprojekter på tilsammen 1,9 mio. kr. Denne pulje bliver nedlagt, men til gengæld overføres det samme beløb direkte til DFS og FFD som driftsstøtte.