Et nyt hug til aftenskolerne

Et nyt hug til aftenskolerne

18. maj 2017


Fra 2015 til 2016 mistede aftenskolerne knap fem procent af den kommunale støtte. Det kommer oven på femten års løbende besparelser for området.

18. maj 2017

Kommunernes udgifter til folkeoplysende voksenundervisning faldt fra 2015 til 2016 med 4,7 procent. Det fremgår af DFS’ årlige undersøgelser af kommunernes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Én lang nedtur
Siden 2011 har Dansk Folkeoplysnings Samråd indsamlet og opdateret tal, der belyser den kommunale støtte til aftenskolerne fra 2002 og frem.
Det har vist et drastisk fald fra 2002 til 2003, hvor Folketinget ændrede lovens regler om kommunalt tilskud. Ændringen betød, at kommunerne maximalt må støtte med en tredjedel af lærer- og lederlønninger. Siden 2003 er støtten faldet hvert år.
I den nye udgave af DFS rapport om aftenskolernes økonom indgår regnskabstallene for 2016 og beregnede regnskabstal for 2017. Fra 2002 til 2017 er støtten faldet med 47,8 %. 

Store kommunale forskelle
Forskellen mellem kommunerne er stadig dramatisk stor. Den kommune, som afsætter flest kroner til formålet, bruger over 236 gange så mange kroner pr. indbygger som den kommune, der bruger mindst. 

DFS: Nye regler
På baggrund af denne udvikling foreslår DFS regeringen og Folketingets partier, at man fjerner maksimumgrænsen på en tredjedel og i stedet indfører en minimumsgrænse på en tredjedel.
Det vil dels sikre, at kommunerne får frihed til at støtte med en højere tilskudsprocent, dels betyde, at der er en bundgrænse for, hvor lidt kommunerne kan give i tilskud.