Folkeoplysende debat styrker demokratiet

7. december 2017


Danmarks Biblioteksforening og DFS opfordrer alle landets byråd til at sætte folkeoplysningen på dagsordenen. Der er behov for debatskabende aktiviteter, som kan sikre det folkelige engagement i det lokale demokrati, er de to organisationer enige om.

7. december 2017

DB og DFS har udarbejdet et samarbejdspapir for styrkelse af den folkeoplysende debat om demokratiet. Organisationerne ønsker, at kommunerne indgår i en dialog om, hvordan biblioteker og folkeoplysende organisationer kan være med til at styrke demokratiet.

Mere sammen
Samtidig opfordrer de biblioteker og folkeoplysende organisationer til at øge samarbejdet lokalt i kommunerne. I teksten skriver de:
”Målet er tredelt; for det første skal der være flere folkeoplysende tilbud om debatter, kultur og læring, for det andet skal der være en højere kvalitet i de tilbud, borgerne kan benytte sig af, og for det tredje skal der være en bedre udnyttelse af kommunernes ressourcer til at understøtte den demokratiske debat og deltagelsen i kulturliv og livslang læring.” 

Demokratiet udfordret
DFS’ formand, Per Paludan Hansen, forklarer baggrunden for de to opfordringer: ” I dansk demokratisk tradition har den oplyste medborger altid været en forudsætning. Vi lever i en tid, hvor demokratiet bliver udfordret på mange niveauer. Det gør den folkeoplysende tanke som grundlaget for folkestyret stadig vigtigere.”
Steen Bording Andersen, der er formand for Dansk Biblioteksforening, siger:
”De folkeoplysende organisationer og landets folkebiblioteker kan spille en vigtig rolle. Derfor opfordrer vi til, at man lokalt går sammen om at skabe fælles lokale udviklingsplaner med fokus på debatskabende aktiviteter, der skal sikre det folkelige engagement i det lokale demokrati.”
Samarbejdspapiret indeholder også syv konkrete ideer til, hvordan biblioteker og folkeoplysende organisationer kan samarbejde om at styrke den lokale debat.