Folkeuniversitet skal være mindre bureaukratisk

Folkeuniversitet skal være mindre bureaukratisk

22. marts 2017

"Folkeuniversitetet skal være mere tidssvarende og mindre bureaukratisk," siger kulturminister Mette Bock.


Kulturministeren har nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til en mere decentral organisering af Folkeuniversitetet. ”Vi er glade for, at ministeriet vil fremtidssikre vores virksomhed”, siger rektor for Folkeuniversitetet i Danmark.

22. marts 2017

Folkeuniversitetets struktur er ikke fulgt med den løbende udvikling, og den støtter ikke nødvendigvis implementeringen af Folkeuniversitets formål bedst mulig. Det fremgik af en undersøgelse, som Videncenter for Folkeoplysning gennemførte i 2015, og det er Det er baggrunden for, at kulturminister Mette Bock har nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et forslag til ny struktur.
Arbejdsgruppen skal gøre sig færdig i løbet af maj 2017. DFS vil blive repræsenteret i gruppen.

Modernisering
"Der skal være plads til nye tanker og måder at arbejde på. Det gælder også for Folkeuniversitetet, som har et rigtig vigtigt formål med at formidle forskningsresultater og fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, siger Mette Bock.
Hun uddyber: ”Folkeuniversitetets struktur er meget kompleks, og der er behov for at se på den for at videreudvikle Folkeuniversitetet til gavn for borgerne. Derfor nedsætter jeg en arbejdsgruppe, som i den kommende tid vil se på mulighederne for at modernisere organiseringen af Folkeuniversitetet, så den bliver mere tidssvarende og mindre bureaukratisk."

Arbejdsgruppen

  • afdelingschef Steen Kyed (formand), Kulturministeriet
  • en administrativ leder/rektor fra hver af de 4 afdelinger af Folkeuniversitetet i universitetsbyerne samt Komitéstyrelsen
  • 4 repræsentanter fra Folkeuniversitetsnævnet, herunder formand og rektor
  • 1 repræsentant fra Dansk Folkeoplysnings Samråd
  • 3 repræsentanter fra Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen

Unikt formål
Søren Eigaard er rektor for Folkeuniversitetet i Danmark – og næstformand i DFS’ bestyrelse. Han er glad for ministerens initiativ:
”Folkeuniversitetet ser det som noget positivt, at ministeren på denne måde vil fremtidssikre vores landsdækkende virksomhed.
Vi har et unikt formål – forskningsformidling, demokratiforståelse og aktivt medborgerskab – og vi skal arbejde på at give de mange deltagere i afdelinger og komitéer de bedst mulige forelæsninger og kurser og hele tiden forbedre deres muligheder for at følge vore arrangementer.
Vi hilser derfor arbejdsgruppen velkommen, og det udarbejdede kommissorium giver et godt afsæt til det forestående arbejde”.