Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis

Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis

13. september 2017

"Bare det at få syn for og at få sat ord på sine realkompetencer kan ofte være nok til, at man kan sætte dem i spil i en ny sammenhæng," siger Randi Jensen, som har været med til at udarbejde en ny oversigt om realkompetence.


En ny oversigt vil skabe fælles sprog og forståelse omkring begrebet realkompetencer – på tværs af de forskellige siloer, hvor der arbejder med voksnes kompetencer. Oversigten præsenteres på et fyraftensmøde.

13. september 2017

Realkompetencer er alt det vi kan – uanset hvor vi har lært det.
Realkompetencer udvikles i uddannelsessystemet og i arbejdslivet, men i høj grad også i fritiden og folkeoplysningen. Her opnår man konkret viden og håndfaste færdigheder, men også mere uhåndgribelige kompetencer: at ideudvikle, at samarbejde, at passe på sit helbred - og meget andet.
Tid: 28. september kl. 14.45 -17.20
Sted: TEC, Stæhr Johansens vej 7, 2. sal, lokale Svenden og Elektrikeren
Deltagelse er gratis.
Tilmelding til mwr@tec.dk senest torsdag den 21. september. Der er plads til 55. Der gives besked senest fredag den 22.9.
Nyttig for mere end jobbet
Anerkendelse af realkompetencer er en proces i flere faser og niveauer. Men ofte bliver begrebet reduceret til realkompetencevurdering, hvor man fokuserer på kompetencer, der kan holdes op imod et mål for en specifik uddannelse.
Grundtanken i den nye oversigt er imidlertid, at hele ideen med at anerkende realkompetencer er at gøre realkompetencer synlige og nyttige for den enkelte og samfundet – og det behøver ikke altid at betyde at det skal måles og vejes i uddannelsessystemet.
Randi Jensen fra Daghøjskoleforeningen, har været med til at udvikle oversigten:
”Bare det at få syn for og at få sat ord på sine realkompetencer kan ofte være nok til, at man kan sætte dem i spil i en ny sammenhæng. Det kan f.eks. være noget man har lært sig i folkeoplysningen som sættes i spil i et nyt job. Eller omvendt.
At arbejde med realkompetencer er desuden en læreproces, som giver mod på at lære mere.
Realkompetencetankegangen er grundlæggende nært beslægtet med den måde, vi tænker læring på i folkeoplysningen, og oversigten kan give inspiration både til folkeoplysende praksis og til hvordan arbejdet med realkompetencer kan bygge bro til eks. uddannelsessystemet og arbejdslivet, siger Randi Jensen.
På fyraftensmødet præsenteres også et nordisk projekt, Yggdrasil, der handler om at finde nye måder at identificere og dokumentere realkompetencer i arbejdslivet.
Oversigten "Forstå realkompetencer"

Realkompetencespillet er udviklet til brug i foreningslivet og folkeoplysningen. Det handler om at få sat ord på, hvad realkompetencer er og hvad de kan bruges til. Og så er det ret underholdende.
Læs mere om Realkompetencespillet  
OBS: Spillet er nu gratis. Bestil spillet ved at sende en mail til dfs@dfs.dk
Skriv navn, organisation, adresse, email og antal ønskede spil. Vi sender en faktura på portoen for fremsendelse af spillet. Der er også muligt at hente spillene på DFS kontor, så længe lager haves og dermed spare portoen.
For yderligere information: udviklingskonsulent Stine Hohwü-Christensen, shc@dfs.dk, 33 26 03 76.

Relaterede nyheder