Frie fagskoler og højskoler motiverer udsatte unge til uddannelse

Frie fagskoler og højskoler motiverer udsatte unge til uddannelse

22. marts 2017

Unge på Bornholms Højskole, der deltog i projektet.


Et brobygningsforløb på højskoler og frie fagskoler motiverer udsatte unge i kontanthjælpssystemet til læring og uddannelse. ”For nogle unge kan det være det, der skal til for at give afklaring og retning i forhold til at få taget en erhvervskompetencegivende uddannelse,” siger beskæftigelsesministeren.

22. marts 2017

65 unge i kontanthjælpssystemet har deltaget i et brobygningsforløb på højskoler og frie fagskoler. Målet var at motivere, opkvalificere og afklare dem til uddannelse. En evalueringsrapport fra Center for Ungdomsforskning viser, at flere af de unge har positive erfaringer med forløbet og er blevet mere motiveret til uddannelse.

Personlig udvikling
I rapportens opsummering skriver Cefu, at undersøgelsen viser en klar tendens til, at de unge:

  • oplever et stort fagligt og personligt udbytte
  • ser ud til at bevæge sig mod ordinær uddannelse
  • finder motivation for læring og uddannelse
  • opnår tillid til egne uddannelsesevner

Samtidig siger mange, at de modnes, får mere livsglæde og øget tro på fremtiden som følge af opholdet.

I en kommentar til undersøgelsen siger kulturminister Mette Bock: ”På højskolerne bliver man ikke til noget, men til nogen – og det kan være vejen til at finde ud af, hvad man vil lave.”Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: ”Et forløb på fx en højskole kan for nogle unge måske være det, der skal til for at give afklaring og retning i forhold til at få taget en erhvervskompetencegivende uddannelse.”

Derfor virker højskoler og frie fagskoler

1) Der gives ikke karakterer eller testes på skolerne

2) Lærerne har fokus på den hele elev og på at udvikle elevernes nysgerrighed, mod og motivation

3) Eleverne bor på skolerne og er væk fra deres vante miljø

4) Lærerne er tilgængelig – også uden for undervisningstiden

Kilde: Cefu: Evaluering af brobygning på højskoler og frie fagskoler.

Rapporten opsamler erfaringer fra de unge, skolerne og kommunerne, men indeholder på grund af det begrænsede deltagerantal ikke en effektanalyse af, om opholdet efterfølgende får betydning for, om flere unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse, end de ellers ville have gjort.

Relaterede nyheder