Højskoler skaber demokratisk engagement

5. december 2017

Signe Carlsen og Maria Friis Andersen fra Krogerup Højskole med en burmesisk migrantfamilie i Kye De Koh, Thailand. Højskoleeleverne bor hos en værtsfamilie og lærer migrantarbejdernes livsvilkår at kende. Et eksempel på, hvordan folkeoplysning skaber aktive medborgere.


”Vi vil gøre vores elever i stand til at analysere samfundet, tage stilling til, hvad de oplever, og handle på det. Vi ønsker, at eleverne forlader højskolerne med aktionskompetencer.” Sådan forklarer Sigrid Lauenborg Dahl formålet med halvårskurset ”Verden Brænder”.

5. december 2017

Med den type undervisning følger Sigrid og hendes kolleger på Krogerup højskole en lang folkeoplysende tradition for at styrke deltagernes evne til at deltage i demokratiet. Samtidig lever Krogerup op til den seneste ændring af højskoleloven, hvor ”demokratisk dannelse” blev indføjet som en del formålet.

Hvordan man ændrer sit samfund
Verden Brænder kurset arbejder med mange forskellige læringsformer. I kursets første tredjedel indgår rollespil og andre øvelser, der både appellerer til fornuft og til følelser. Kursets anden del er et studieophold i Mexico eller Myanmar. Rejsen bygger på begrebet ”samfundet som klasseværelse”. Sigrid Lauenborg Dahl forklarer:
”De mennesker, vi møder, fortæller fra deres eget perspektiv og deres egne erfaringer. Eleverne lærer af deres historier om, hvordan man deltager i ens eget samfund for at forandre det til det bedre. De lærer af aktivisternes metoder.”
I kursets tredje del planlægger og udfører eleverne en kampagneaktivitet for et konkret samfundsmæssigt og politisk mål.
”Det er her, vi virkelig adskiller os fra traditionel uddannelse. Aktionslæring giver eleverne plads til at handle, forsøge, mislykkes og prøve en gang til,” siger Sigrid Lauenborg Dahl og tilføjer:
”Det er også en øvelse i samarbejde og evnen til at udnytte hver enkelt deltagers specifikke kompetencer.”

Læring skaber styrke og glæde
Denne artikel er en af syv artikler, der belyser, hvordan folkeoplysningen i Danmark bidrager til målsætningerne i det europæiske ”Manifest for voksenlæring i det 21. århundrede.”
Manifestet er udgivet af europæiske samarbejdsorganisation ”European Association for the Education of Adults” (EAEA). Det har været grundlaget for EAEA’s fejring af 2017 som det Europæiske år for Voksenlæring. Fejringen er sket under overskriften ”Læring skaber styrke og glæde”.
De øvrige seks artikler handler om:

  • Europa har brug for mange slags kompetencer
  • PC kørekort baner vejen til job
  • At komme tilbage til arbejdslivet
  • Her er folkeoplysningen grøn
  • Vi spurgte flygtningene
  • Aftenskoler styrker den mentale sundhed

Artiklerne samlet i DFS-pjecen ”Europæisk manifest for voksenlæring i det 21. århundrede – eksempler fra dansk folkeoplysning” (pdf)

Hovedpunkterne i "Manifest for voksenlæring i det 21. århundrede" (dansk)

Hele manifestet (engelsk – og andre fremmedsprog)

Mere om ”Europæisk år for voksenlæring 2017” (engelsk)

Eksperimentere med demokratiet
Netop eksperimentet som pædagogisk metode er noget af det, som Rasmus Kolby Rahbek peger på i bogen ”Demokratisk Dannelse”, som han har redigeret. Rasmus Kolby er ph.d.-stipendiat på Aarhus Universitet, Institut for Pædagogik og Uddannelse. I et interview til Højskolebladet siger han:
”Hvis der er en samfundsopgave for højskolen, så er det at eksperimentere. At diskutere de demokratiske værdier. For går det galt, så går det kun galt for den lille boble, som højskolen er.
Videre siger han:
”For højskolerne handler demokratisk dannelse altså ikke bare om at dele viden om, hvordan demokratiets institutioner fungerer – der skal også være et handlingsperspektiv. Man skal ville noget med eleverne. Hvis man bare pleaser dem for at få elever ind i butikken, så svigter man sin opgave.

De kan ændre verden
Man kan ikke beskylde Sigrid Lauenborg Dahl og hendes kolleger for at please deltagerne i Verden Brænder. Det er et erklæret formål at udfordre dem på deres foruddefinerede opfattelser af verden og deres holdninger.
Eleverne bliver både i rollespil, på studierejser og i arbejdet med kampagner presset ud af de trygge rum.
”Når de har afsluttet projektet, er de udmattede. Men de er også ”høje” af succes. De forlader skolen med en ret ryg og følelsen af, at de har udrettet noget.
Og det er vores endelige mål med kurset: At de får følelsen ”ja, vi kan”, at det betyder noget, at de gør en forskel. En otte ugers kampagne løser ikke alle problemer. Men de føler, at de kan ændre verden,” siger Sigrid Lauenborg Dahl.

EAEA manifest for voksenlæring