Hvordan overlever aftenskolerne?

3. januar 2017

Aftenskolehøring 2017 har titlen ”Hvordan sikres aftenskolens overlevelse som en stor fritidsaktivitet?”. Baggrunden er det støt faldende kommunale tilskud, som truer med ”fuld markedsgørelse” af området.

Aftenskole pc 440

Fritid & Samfund inviterer aftenskoleledere, medlemmer af § 35, stk. 2-udvalgene, det administrative personale på fritidsområdet i kommunerne og andre interesserede. I invitationen beskriver Fritid & Samfund baggrunden for høringen således:

Kommuner uden aftenskoler
”Siden en lovændring i 2003 forringede vilkårene for at drive aftenskole, har de kommunale tilskud til området været støt faldende, og incitamentet til at starte nye skoler er blevet stærkt begrænset. På trods af det faldende tilskud er det lykkedes at fastholde et højt aktivitetsniveau, men hvis tilskuddet vedbliver med at falde med samme hastighed, som vi ser for øjeblikket, vil konsekvensen heraf være, at det vil nå så lavt et niveau, at der reelt er tale om en fuld markedsgørelse af området. En markedsgørelse, der vil kunne betyde, at der vil være kommuner helt uden aftenskoler, og andre der kun har en meget begrænset aktivitet på området. Det faldende tilskud er imidlertid ikke den eneste udfordring, aftenskolerne står overfor. En undersøgelse foretaget af Fritid & Samfund viste, at de også er udfordret af en meget begrænset politisk bevågenhed i kommunerne, hvad der bl.a. kommer til udtryk ved, at aftenskoleområdet generelt er dårligt beskrevet i de kommunale folkeoplysnings- og fritidspolitikker.”

Politikere, forskere og organisationsfolk
Deltagere i høringen Folketingspolitikere, repræsentanter fra de landsdækkende oplysningsforbund, repræsentanter fra kommunerne, repræsentant fra Biblioteksforeningen, forskere på aftenskoleområdet, repræsentanter fra det frivillige område m.fl.

 

 

Tid: 3. marts 2017, kl. 10.00-15.00

Sted: Christiansborg

Tilmeldingsfrist: Fredag 10. februar 2017

Tiilmelding sker efter først til mølle-princippet. Mail deltageren/deltagernes navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kommune, funktion/udvalg samt betalingsoplysninger/EAN til Fritid & Samfund på fritid@fritidsamfund.dk

Pris: 995 kr. for medlemmer af Fritid & Samfund, 1.295 kr. for andre.

Yderligere information om høringen bliver lagt på www.fritid-samfund.dk