Inklusion i musik og folkeoplysning

27. juni 2017

Ibbi el Hani går til elektronisk musik på Rytmisk Center og er frontfigur i inklusionsprojektet.


Rytmisk Center inviterer til konference om deres erfaringer med at inddrage deltagere med nydansk familiebaggrund i fritidsmusik.

27. juni 2017

Hvordan opnår vi et alsidigt og mangfoldigt musikliv med plads til både amatører og talenter uanset baggrund? Det vil Rytmisk Center fortælle om på konferencen. Centeret er medlem af Dansk Oplysningsforbund.

Tid og sted
11. september 2017 kl. 9.30 LUNA, Vesterbrogade 107F 1620 Kbh. V
Fuldt program, invitation og tilmeldingsinfo kommer primo august.
Kontakt projektkonsulent Johannes Skjelbo med spørgsmål eller kommentarer: +45 61682953; johs@rytmiskcenter.dk

Siden marts 2017 har Rytmisk Center kørt projektet Musik og Inklusion med det formål at skabe rammer for større mangfoldighed blandt deltagere og undervisere. Projektledelsen vil gerne dele nogle overvejelser og vores erfaringer med at formidle musikundervisning til børn og unge med nydansk familiebaggrund.
Rytmisk Centers felt er musikpædagogik, men andre aktører fra folkeoplysnings- og undervisningssektoren vil også kunne have glæde af en diskussion af projektets mål, metoder og foreløbige resultater.
Ralf Christensen (byder på indlæg fra fagfolk med inspirerende tanker om fremtidens musikundervisning og folkeoplysning. Vi inviterer deltagere fra aften- og kulturskoler, fra undervisningssektoren, foruden musikfagfolk, medier og akademikere.
Statens Kunstfond, Kulturministeriet og Københavns Kommune støtter konferencen økonomisk.

Projektet er beskrevet i en artikel i DOF’s blad Spektrum
Læs artiklen (side 17-19)