Inspiration til europæisk samarbejde

28. august 2017


EU’s støtte til uddannelsessamarbejde på tværs af Europas grænser fylder 30 år. Det fejres med en inspirationskonference.

28. august 2017

Flere end 130.000 danske elever, studerende, undervisere, folkeoplysere og frivillige har gennem de sidste 30 år rejst ud i Europa og dygtiggjort sig gennem EU’s uddannelsesprogram Erasmus+. I alt har ni millioner europæere benyttet sig af programmet, der har til formål at styrke læring på tværs af europæiske landegrænser.
Konferencen ”30 år med Erasmus+: Status og fremtidsperspektiver” danner ramme om fejringen af 30-året for Erasmus+ i Danmark og stiller samtidig skarpt på resultaterne og effekterne af programmet.

Tid: 17. november 2017 fra kl. 08:30 til 15:30
Sted: DGI-Byen København
Deltagelse er gratis
Tilmeldingsfrist: 1. november
Mere om konferencen, herunder tilmelding

Ministeren og Kommissæren
Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind åbner konferencen, og EU-kommissær Margrethe Vestager holder tale om EU og perspektiverne for det europæiske uddannelsesarbejde, og repræsentanter for uddannelsessektoren debatterer fremtidsperspektiverne for Erasmus+.
Derudover præsenteres to gode eksempler på, hvordan europæisk samarbejde kan bruges til at styrke undervisningen.
Konferencen favner alle uddannelsessektorer samt folkeoplysningen og ungdomsområdet og henvender sig til rektorer, skole- og uddannelsesledere, undervisere og vejledere, lærere og koordinatorer af internationalt samarbejde samt andre med indflydelse på og interesse for uddannelse og læring.

Få vejledning på konferencen
Efter konferencen kan deltagerne møde rådgivere fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der står klar til at vejlede om mulighederne for tilskud gennem Erasmus+.

Hovedpunkter i programmet

  • Åbning af konferencen v/ uddannelses- og forskningsminister Søren Pind
  • Et tilbageblik på 30 år med europæisk uddannelsesarbejde v/ folketingsmedlem Bertel Haarder
  • Præsentation af resultaterne af den danske midtvejsevaluering af Erasmus+ v/ Danmarks Evalueringsinstitut
  • Præsentation af cases om europæisk uddannelsessamarbejde og spørgsmål fra salen v/ Albertslund Kommunes Ungecenter og Det Jyske Musikkonservatorium
  • Erasmus+ fortællinger: Mød brugerne af Erasmus+
  • Paneldebat med formand for Danske Gymnasier, Anne Birgitte Rasmussen, rektor for Copenhagen Business School, Per Holten-Andersen, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd, Per Paludan Hansen, stifter af og projektchef hos Ungdomsbureauet, Kenneth Salomonsen
  • Internationalisering i erhvervsuddannelserne samt overrækkelse af PIU-prisen (Praktik i Udlandet) v/ formand for Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Stina Vrang Elias
  • Tværgående perspektiv på dagens tema og spørgsmål fra salen v/ EU-kommissær Margrethe Vestager

DFS' formand, Per Paludan Hansen, deltager i en paneldebat på konferencen.

Relaterede nyheder