Kompetencekrav til voksenlæreren

29. august 2017


”Voksenlæreren og innovation” er titlen på en nordisk konference i Lund. Formålet med konferencen er at synliggøre og diskutere de kompetencekrav, der i et stadigt mere komplekst samfund stilles til voksenlæreren.

29. august 2017

Flere og flere, både nordiske og europæiske undersøgelser, har peget på ”voksenlærerens” særlige betydning for kvalitet i voksenuddannelse. Nordisk ministerråd har derfor gennem NVL og Nordplus voksen i flere år støttet forskellige projekter med henblik på at fremme voksenlærerens kompetencer.
Formålet med konferencen er at synliggøre og diskutere de kompetencekrav, der i et stadigt mere komplekst samfund stilles til voksenlæreren og i fællesskab perspektivere og udvikle ideer til relevante kompetenceudviklingsmuligheder for voksenlærere.
Konferencen gennemføres i et samarbejde mellem NVL, Nordplus Voksen, Lund kommune og foreningen Norden i Lund.

Tid: 27.-28. september 2017
Sted: AF-borgen, Akademiska Föreningens hus, Sandgatan 2, 223 50 Lund
Deltagelse og forplejning er gratis. Deltagerne dækker selv udgifter til rejse og overnatning.
Mere om konferencen, inkl. detaljeret program og tilmelding

Hovedpunkter i programmet

  • A superdiverse society – opportunities and challenges for entrepreneurship and adult education Speaker: Monder Ram. Professor of Small Business at University of Birmingham, Director of Centre for Research in Ethnic Minority Entrepreneurs
  • Kompetencebehov set fra et voksenlærerperspektiv  Resultater fra en nordisk undersøgelse, v/ Jonas Sprogø, MA (adult education) og PhD, ejer af ”Bedre Praksis”. 
  • Voksenlærerens nye roller - konkrete eksempler på nye roller på Komvux, Lund
  • Paneldebat med diskussion. Hvilke kompetencer kræves der af dem, der organiserer, faciliterer og gennemfører voksenuddannelse i dag? Hvad er de største udfordringer i praksis, og hvilke uddannelsesmuligheder er der behov for?
  • Fremadrettede perspektiver på nordisk arbejde med kompetenceudvikling og voksenlæring v/ Helle Glen Petersen, Seniorrådgiver/Kundskab og Velfærd; Nordisk Ministerråd