Kultur kan give sundhed

28. november 2017


Sunde mennesker er et vigtigt grundlag for et sundt samfund. Kunst og kultur kan bidrage til menneskers sundhed og helbredelse. Mød kulturministeren, folketingsmedlemmet, eksperter og praktikere på konference på Nordjysk Center for Kultur og Sundhed.

28. november 2017

”Der er internationalt en stigende erkendelse af og erfaring for, at kunst og kultur kan bidrage til menneskers sundhed og helbredelse. Kultur i sundhedens tjeneste finder sted på alle felter: I det sociale omsorgsarbejde, i sundhedsplejen, på hospitaler, i helbredelse og rehabilitering af syge, hos patientforeninger, i lokalsamfundet m.v. Der er tale om kunstens og kulturens bidrag til både psykisk og fysisk sundhed.”
Sådan skriver Nordjysk Center for Kultur og Sundhed (NOCKS) i invitationen til en-dags-konferencen i Aalborg den 5. februar 2018.

Sted: Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg
Tid: 05.02.2018 kl. 08.30 - 16.00
Pris: kr. 1.000 inkl. morgenmad, frokost og kaffe fra restaurant Musikkens Spisehus
Tilmeldingsfrist: 15.01.2018 kl. 12.00

Tilmelding

Yderligere oplysninger

Videre skriver NOCKS:
”På tværs af fagfelter, sektorer og politiske holdninger sætter konferencen til diskussion, hvordan samfundet bedre kan udnytte kunst og kultur forebyggende og sundhedsfremmende. Politikere, forskere, kunstnere, sundhedsfaglige personer og andre praktikere fortæller om resultater og kommer med idéer til den videre udvikling.”

Oplægsholdere

 • Mette Bock, MF, kulturminister og kirkeminister
 • Flemming Møller Mortensen (S), MF, medlem af Folketingets Kulturudvalg samt Ældre- og Sundhedsudvalg
 • Stine Lindahl Jacobsen, lektor, forskningsleder og studieleder ved Musikterapi Aalborg Universitet og medlem af styregruppen for NOCKS
 • Uffe Juul Jensen, filosof, professor ved Aarhus Universitet
 • Anders Majlund Christensen, souschef Aalborg Symfoniorkester
 • Anna Lidell, Medlem af Tænketanken: Musik og Sundhed, bestyrelsesmedlem i DJBFA, musikproducer og komponist.
 • Mogens L. Larsen, overlæge Aalborg Universitetshospital
 • Mads Lindholm, erhvervspsykolog, udviklingskonsulent og musiker
 • Mikael Odder, kulturkoordinator i stresstilbuddet “Kulturvitaminer”, Aalborg Kommune
 • Mette Højborg, Direktør for kultur og erhverv, Holstebro Kommune
 • Flere repræsentanter fra kultur og sundhedsfeltet samt et bredt politisk panel

Moderator Clement Kjersgaard

Eftermiddagen reserveret til samtaler i større og mindre grupper, hvor alle kan komme til orde og i øvrigt udvikle deres netværk.

NOCKS er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland og Aalborg Kommune.

Mere om NOCKS

Relaterede nyheder