Kulturhuse skaber engagement og deltagelse

7. november 2017

Drumklub er et eksempel på en brugerdrevet og deltagelsesbaseret aktivitet fra kulturhuset Waschhaus uden for Berlin, hvor deltagerne ikke bare er publikum ved en koncert, men aktivt trommer sammen med musikere på scenen.


Ny forskning viser, at kulturhusene i Europa har en helt særlig evne til at facilitere borgernes engagement og deltagelse. Kunst, kreativitet, diversitet og civilt engagement er nogle af fællestrækkene for de europæiske kulturhuse.

7. november 2017

Kulturhusene i Danmark og Europa er særligt dygtige til at kombinere kunst og kreativitet med et fokus på diversitet, civilt engagement og involvering af frivillige, og de er særligt åbne over for ’bottom-up’ initiativer.
Kulturhusene giver borgerne adgang til rum og tekniske faciliteter, til udstillinger, prøver, performances, koncerter, workshops m.m. Det lægger grundlaget for en stor variation af aktiviteter for mange forskellige slags brugere og brugergrupper. Ifølge forskerne er evnen til at danne fællesskaber og at fungere som facilitator for borgernes initiativer og aktiviteter det helt centrale fællestræk i kulturhusene, og det skiller dem ud fra mange andre kulturinstitutioner.
Sådan lyder nogle af konklusionerne fra forskningsprojektet RECcORD fra fra Aarhus Universitet.

Dokumentation skaber forståelse
”På mange måder er vi, der arbejder i de danske kulturhuse, godt klar over, at det er sådan det forholder sig. Vi oplever det hver dag ude i virkeligheden.
Men vi har i den grad brug for den dokumentation, som forskningen nu giver os. Det er afgørende for vores arbejde med at skabe bedre forståelse for kulturhusenes særlige engagerende og samfundsgavnlige kvaliteter”, siger Peter Ørting, der er formand for landsforeningen Kulturhusene i Danmark.

Deltagelse også som forskningsmetode
Forskningsprojektet har ikke bare har undersøgt, hvordan deltagelse finder sted, men har også anvendt deltagelse direkte som metode i projektet, og derved udviklet en ny definition af deltagelsesbegrebet, nye værktøjer og helt nye metoder til forståelse af ikke bare udviklingen men også effekten af deltagelses-processerne.
”I kulturhusene kan vi lære rigtig meget af de nye metoder og værktøjer, men vi tror også at andre aktører med fordel kan gøre brug af denne nye indsigt. I princippet kan de nye metoder nemlig anvendes af alle, der interesserer sig for at skabe deltagelse og engagement, og derfor arbejder vi på at sprede information om den nye viden, tilføjer Peter Ørting.