Lærere diskuterer dannelse

29. marts 2017

Ryslinge Højskole


Hvad det vil sige at være lærer, og hvad det vil sige at holde skole og uddanne med dannelse for øje? Det er temaet for et sommerkursus på Ryslinge Højskole med titlen ”Dannelse i skolen – Lærermødet 2017”.

29. marts 2017

På kurset vil arrangørerne samle lærere og undervisere fra folkeskolen, de frie skoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser for at undersøge og styrke lærerens identitet, profession og praksis på tværs af skoleformer og uddannelsesniveauer.

Trængt dannelse
Arrangørerne er Folkehøjskolernes Forening i Danmark i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening og Uddannelsesforbundet.
I invitationen skriver de blandt andet, at dannelse synes trængt af hensyn til arbejdsmarkedet, nytte og kvantificerbare resultater udmøntet i centralt formulerede læringsmål. Men samtidig er dannelse noget flere og flere, på alle niveauer, taler om som afgørende for et dansk skole- og uddannelsessystem.
”Vi mener derfor, at det er nødvendigt at genetablere frie og levende lærermøder, hvor vi i fællesskab kan indkredse, hvad vi forstår ved dannelse, og kan diskutere, hvordan der kan skabes rum for dannelsesperspektiver i vores aktuelle skoler og uddannelser. ”

Sted: Ryslinge Højskole, Højskolen 1, 5856 Ryslinge. Læs mere om Ryslinge Højskole.
Tid: Mandag den 3. juli 2017 kl. 10:00 til fredag den 7. juli 2017 kl. 13:00  
Tilmeldingsfrist: Lørdag den 3. juni 2017,  kl. 12:00
Yderligere oplysninger herunder, detaljeret program, priser og tilmelding

 

På kurset kan deltagerne møde en meget lang række eksperter på området:

 • Gert Biesta (prof.)
 • Lene Tanggaard (prof.)
 • Brian Degn Mårtensson (ph.d.-stipendiat)
 • Jens Erik Kristensen (lektor)
 • Mette Frederiksen (lærer)
 • Peter Skov-Jakobsen (biskop)
 • Alexander von Oettingen (dr. pæd.)
 • Gertrud Højlund (journalist)
 • Leo Komischke-Konnerup (lektor)
 • Uffe Rostrup (Frie Skolers Lærerforening)
 • Arne Eggert (udviklingsdirektør)
 • Jonas Lysgaard (forsker)
 • Jens Skou Olsen (ph.d. og bassist)
 • Anders Bondo Christensen (Danmarks Lærerforening)
Relaterede nyheder