Læring skaber styrke og glæde

Læring skaber styrke og glæde

1. november 2017

På Brenderup Højskole får eleverne bæredygtighed ind under neglene.


Syv beretninger om folkeoplysende aktiviteter, der skaber styrke og glæde. DFS udgiver pjece, der belyser de syv hovedtemaer i det europæiske ”Manifest for voksenlæring i det 21. århundrede”, som samarbejdsorganisationen EAEA har produceret.

1. november 2017

At mennesker bliver stærkere og gladere af at lære, ved alle, der arbejder med folkeoplysning. Med ”Manifest for voksenlæring i det 21. århundrede” gør den europæiske samarbejdsorganisation ”European Association for the Education of Adults” (EAEA) en særlig indsats for at overbevise politikere og andre beslutningstagere om, at det er rigtigt.

EAEA Manifestet i kort version (dansk)

Hele manifestet (engelsk – og andre fremmedsprog)

Mere om ”Europæisk år for voksenlæring 2017” (engelsk)

Dansk Folkeoplysnings Samråd er medlem af EAEA. DFS’ formand, Per Paludan Hansen, er præsident for EAEA.

Manifestet har været grundlaget for EAEA’s fejring af 2017 som det Europæiske år for Voksenlæring. Fejringen er sket under overskriften ”Læring skaber styrke og glæde”.

En menneskeret og et fælles gode
I indledningen til manifestet skriver EAEA:
“Voksenlæring kan være med til at forandre menneskeliv og omforme samfund – det er en menneskeret og et fælles gode. I dag er den vigtigste europæiske strategi på området formuleret i ”The European Ageanda for Adult Learning”, som bliver ført ud i livet af national koordinatorer i EU’s medlemsland. EAEA mener, at Agendaen bør styrkes, men også at der er bruge for yderligere indsatser. Dette manifest forklarer, hvordan voksenlæring kan bidrage til en række europæiske politikker. Men, for at blive i stand til det, er solide offentlige investeringer i voksenlærings- organisationer og i kursisterne nødvendige.”
I DFS-pjecen bringer vi beretninger om folkeoplysende aktiviteter på hvert af de syv indsatsområder, som manifestet er bygget op omkring (se kort-versionen af manifestet på modsatte side). Med dem vil vi illustrerer, hvordan folkeoplysningen i hverdagen bidrager til en bæredygtig fremtid. Det er eksempler på, at læring skaber styrke og glæde.

Pjecens syv artikler
1. Højskoler skaber demokratisk engagement
2. Aftenskoler styrker den mentale sundhed
3. At komme tilbage til arbejdslivet
4. PC-kørekort baner vejen til job
5. Vi spurgte flygtningene
6. Her er folkeoplysningen grøn
7. Europa har brug for mange slags kompetencer

DFS-pjecen ”Europæisk manifest for voksenlæring i det 21. århundrede – eksempler fra dansk folkeoplysning”